עמוד ניהול משתמשים

סה”כ משתתפים ברשימות: 7160
סה”כ גברים: 3475
סה”כ נשים: 3685
מוקד הרשמה: 1501 משתתפים
אליהו סוויד: 1241 משתתפים
הרב אליהו לוי: 338 משתתפים
רבי שרון: 43 משתתפים
שמעון ברששת: 529 משתתפים
דניאל בן עמי: 417 משתתפים
בן ציון עטיה: 457 משתתפים
ניר: 318 משתתפים
הרב חיים אלוש: 994 משתתפים
מור זוהר: 1237 משתתפים
ראש צוות: מוקד הרשמה
שם: ליטל
לוי

טלפון:

5819186
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: שירה
קדוש

טלפון:

0537320904
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: פייגי
סימן טוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אדל
סימן טוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נועם
מתלווה להילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הילה
ידיד

טלפון:

0507878871
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
מתלווה למרים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מוריה
סימן טוב

טלפון:

3285588
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
מתלווה למרים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עליזה
מתלווה למרים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
גלעד

טלפון:

0527122793
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דבורה
מתלווה לשירה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
ישראלי

טלפון:

0583215505
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
הדסה

טלפון:

2024904
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ציפורה
מתלווה להדסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלישבע
מתלווה להדסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אושרת
דרויש

טלפון:

2024904
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקה
מתלווה להדסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הדסה
סימונה

טלפון:

0583204132
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שלמה
פסו

טלפון:

0585555140
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – הסוכה 5 שובה ישראל ברנע
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: פנינה
טל

טלפון:

0583252726
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אבישג
כהן

טלפון:

0503992400
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נעומי
פילוס

טלפון:

0506561180
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הדס
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נועה
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה ואץ
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקי
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הודיה
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה דורון
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
גידעון

טלפון:

0534103183
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הדסה
טל

טלפון:

0583252726
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרי
מריאן

טלפון:

0556794247
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
מתלווה ליהודית

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהודית
כהן

טלפון:

0537151231
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
מתלווה לרחלי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: גאולה
מתלווה לרחלי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחלי
ביטון

טלפון:

0548542864
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
מתלווה למרים קלו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אודל
פלומבוים

טלפון:

0548503944
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
קלו

טלפון:

0548507987
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: איריס אור
גניש

טלפון:

0527122793
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נעומי טל
מתלווה למרים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
מלול

טלפון:

0548427655
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הילה פראווי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה פראווי
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מוקד הרשמה
שם: ניסים
סופר

טלפון:

0532264014
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אילאי
שם טוב

טלפון:

0504456424
ישראל (972+)
יציאה מ: יבנה – היכל התרבות
זכר

הכנס את פרטי המשתתף

הכנס את פרטי המשתתף - רכז פתוח!

יש לקחת בדיוק את שם הרכז (שם+שם משפחה) שמופיע בכינוי וכן את האימייל של הרכז הקיים במערכת. לכניסה מהירה למשתמשים לחצו כאן (יפתח בחלון חדש).