עדי

סה”כ משתתפים ברשימות: 39
סה”כ משתתפים גברים: 17
סה”כ משתתפות נשים: 22

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלמה
דורי

טלפון:

3282528
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אורנה
יהושע

טלפון:

8304098
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אהרון
זדה

טלפון:

8571120
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב חיים
יצחק

טלפון:

4195472
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חנה
צרפתי

טלפון:

3635623
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שמעון ניסים
בן שמעון

טלפון:

7197146
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דניאל
בדרה

טלפון:

3299061
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יאיר
טויטו

טלפון:

4111496
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: משה
דוידוב

טלפון:

8539741
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בן ציון
זקין

טלפון:

3281072
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עובדיה יוסף
נבול

טלפון:

3219585
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לאה
לנקרי בן דוד

טלפון:

3730016
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רונית
לוי

טלפון:

6720032
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מעיין מרים
לוי

טלפון:

2122203
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בתיה
יוחנן

טלפון:

8505467
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אריה
יוחנן

טלפון:

8505466
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאור נהוראי
חייט

טלפון:

6705270
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תמר
פלטי

טלפון:

7444890
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עידית
פלטי

טלפון:

7444890
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ברכה
עובדיה

טלפון:

7663599
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גדעון
חגיגי

טלפון:

6777509
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נוי
עטיה

טלפון:

5500311
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גל
חגיגי

טלפון:

6205600
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדי
חייט

טלפון:

5547870
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדן
רבי

טלפון:

6961115
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישי
טשומה

טלפון:

9181356
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: פייגא
אוהבה

טלפון:

7174110
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
דישי

טלפון:

5522080
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: איליי
מאיה

טלפון:

8777968
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: טליה
הרוש מאיה

טלפון:

7747594
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: פאסיקה
בלטה

טלפון:

5006806
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדן
טדלה

טלפון:

3351408
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מעיין
חכמון

טלפון:

4252263
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מרינה
דוידוב

טלפון:

6944667
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נועם
יעקובוב

טלפון:

7891416
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהונתן
יעקובוב

טלפון:

7891416
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ראובן
יעקובוב

טלפון:

7891416
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עליזה
לסרי

טלפון:

8609546
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הילה
חאזי

טלפון:

4000905
ישראל (972+)
יציאה מ: בת ים – יוספטל 92, קניון בת ים
נקבה