אשר אדרי

סה”כ משתתפים ברשימות: 33
סה”כ משתתפים גברים: 12
סה”כ משתתפות נשים: 21

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: שי
מלכה

טלפון:

0502242234
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: משה
יצחקוב

טלפון:

0545210065
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: זרי
מלכה

טלפון:

0522431503
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: זיזל
פרץ

טלפון:

0543274149
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רותי
אדרי

טלפון:

0528961768
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חיים
אדרי

טלפון:

0507639593
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דייב
טויטו

טלפון:

0549722622
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: נרי
טויטו

טלפון:

0536330777
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: לירון
צעירי

טלפון:

0526845058
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירן
אלגלי

טלפון:

0524718290
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שלי
בריגה

טלפון:

0506868058
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אופיר
אוליאל

טלפון:

0537752666
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עדן
רודריגז

טלפון:

0537254396
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אופק
בן חמו

טלפון:

0509224360
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חן
טובי

טלפון:

0548075577
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נוי
בסון

טלפון:

0549141588
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: סיגל
אזולאי

טלפון:

0509907690
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שאול
פלא

טלפון:

0526363952
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביגיל
אדרי

טלפון:

0548147292
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
פרץ

טלפון:

0522714234
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אורלי
משה

טלפון:

0535255564
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שילה
אדרי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ראובן
פרץ

טלפון:

0502187370
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיה
בן אנו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יפית
דבוש

טלפון:

0547902288
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יפית
אדרי

טלפון:

0585008487
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
אדרי

טלפון:

0545700431
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: סיוון
בסון

טלפון:

0507412909
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: וורדה
אברגל

טלפון:

0549241088
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הנרי
דיודסון

טלפון:

0503893885
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ינאי
בן אנו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלעד
משה

טלפון:

0527053551
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביעד
אלגלי

טלפון:

0549004895
ישראל (972+)
יציאה מ: לוד – הרב אלשיב 1, בית מדרש שובה ישראל
זכר