עטרה קדוש

סה”כ משתתפים ברשימות: 35
סה”כ משתתפים גברים: 9
סה”כ משתתפות נשים: 26

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
רומה

טלפון:

0533338434
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מוריה
טוגנגר

טלפון:

0509747990
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שילת
אלעזרה

טלפון:

0549790812
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאור פינחסוב

טלפון:

5280742
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נתנאל יוחננוב

טלפון:

2309614
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עטרה
רכזת

טלפון:

9403932
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדן

טלפון:

3383362
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הדסה
אקשיקר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהודית
אקשיקר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מיכאל
אקשיקר

טלפון:

4228599
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עליזה
יוסיפוב

טלפון:

2212971
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לאה
ארונוב

טלפון:

3407086
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דור
משולם

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דור
משולם

טלפון:

8040661
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאור
אלברט

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חן
אלברט

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאי
אלברט

טלפון:

7275844
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתר
אלברט

טלפון:

9275844
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אתי
ממיסטוולוב

טלפון:

3113336
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מרים
אביזדיד

טלפון:

4817603
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
חברה של טליה

טלפון:

9201117
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שנהב
יוסף

טלפון:

6108532
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אילאי
בנישתי

טלפון:

4447459
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לין
גפסון

טלפון:

2391127
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: סתיו
צנגאוקר

טלפון:

5232347
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אווה
מיכאלי

טלפון:

7811157
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: סתיו
זיידרוף

טלפון:

8550850
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מוריה
רומה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מוריה
רומה

טלפון:

8969639
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדי
גרוסי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדי
גרוסי

טלפון:

5800139
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ברכה
בטאשווילי

טלפון:

6808162
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: זוהר
אבושדיד

טלפון:

7236306
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שילת
חליהו

טלפון:

9159051
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: טליה
דמרי

טלפון:

6868452
ישראל (972+)
יציאה מ: רמלה – מאיר בינט 3, חניית מגרש ג׳רסי
נקבה