רוז אביגיל

סה”כ משתתפים ברשימות: 152
סה”כ משתתפים גברים: 42
סה”כ משתתפות נשים: 110

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: ליבנת
וענונו

טלפון:

0532267721
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרסלה
מרסלה

טלפון:

0507684447
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אוריה
מרק

טלפון:

0525996889
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: בן
מתלווה לאדיר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אדיר
שלמה

טלפון:

0548418168
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: נופר

טלפון:

2148482
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אשר
מנגיסטו

טלפון:

4888538
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אוראל
רביעי

טלפון:

0556799809
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיכל
רביעי

טלפון:

0556795395
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שמחה
אוזוני

טלפון:

0525933030
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דליה
מליחי

טלפון:

0525933030
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוליה
אמינוב

טלפון:

0528881834
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: לורן
ריאחי

טלפון:

0526700910
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: טלי רחל
חסיד

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אורלי
חסיד

טלפון:

0542338334
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
כהן

טלפון:

0583241615
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: משה
כהן

טלפון:

0548549622
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: בן
ציון אילוז

טלפון:

0548549622
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: חיים
ביטון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אילן
ביטון

טלפון:

0549385098
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: גרשון
רוז

טלפון:

0544655927
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ארי
גרבר

טלפון:

0544655927
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יום
טוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסף
גידיש

טלפון:

0585292955
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלינור
עסיס

טלפון:

6213198
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: לאה
אהרונוב

טלפון:

2166746
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מעיין
אהרונוב

טלפון:

8758589
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ראובן
פרץ

טלפון:

3270443
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיכאל
דוידזון

טלפון:

7786952
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ינון
ברזלי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: בני
ברזלי

טלפון:

3435230
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: נתנאל
פרץ

טלפון:

4194725
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: משה
מכלוף

טלפון:

6899685
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שלו
יאדגר

טלפון:

4770644
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ויולה
גלאם

טלפון:

7292647
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נטלי

טלפון:

3728693
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: בר
אלפסי

טלפון:

2998630
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חן
דדוש

טלפון:

8077323
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלה סימה
רפאל

טלפון:

6833083
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקה
עמר

טלפון:

53268585
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמרה
גולן 2

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמרה
גולן 1

טלפון:

2211604
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אילת
אהרון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: סגולה
זדה

טלפון:

3429777
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שני
דויזון

טלפון:

77886954
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: לבנה
דויזון

טלפון:

7786953
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תאל

טלפון:

4114370
ישראל (972+)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הדס
פרץ

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אפרת
ביטון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אפרת
בן שושן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתניה – הרב קוק, ליד המגה
נקבה