Avraham

סה”כ משתתפים ברשימות: 1
סה”כ משתתפים גברים: 1
סה”כ משתתפות נשים: 0

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נהוראי
יעקב

טלפון:

4431315
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר