חיים אלבז

סה”כ משתתפים ברשימות: 49
סה”כ משתתפים גברים: 35
סה”כ משתתפות נשים: 14

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: חיים
איוז

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: הרצל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: חנוכה
ששון

טלפון:

2323943
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ששון
ספר הקדוש

טלפון:

3954785
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: משה
פינטו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רעות
לנדר

טלפון:

7474497
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אברהם
נחום

טלפון:

8486749
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שמחה
יוסף

טלפון:

2382412
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוסף
נחום

טלפון:

6592016
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבי
שמואל וקנין

טלפון:

2415884
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רב
קריספין

טלפון:

7434193
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהודית
מור

טלפון:

9806728
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: גבי
דגנים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: הרב רן
אבוחצירא

טלפון:

7727591
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אליהו
לוי ספרים

טלפון:

7160595
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מוטי
אלבז

טלפון:

3199441
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שני

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חיים
אביטן

טלפון:

8699259
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יאיר
פרץ

טלפון:

2423236
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: קלוד

טלפון:

6213831
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: עידו
רב

טלפון:

6767642
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: חיים
הלפרין

טלפון:

8535852
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל
הלפרין

טלפון:

3060820
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חיים
הלפרין

טלפון:

2348075
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מור
אברהם המטפל

טלפון:

5013780
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אליהו
לוי

טלפון:

7160595
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: סיון
מנייני

טלפון:

9913319
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחל
פינטו

טלפון:

4937690
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אבישה
עמר

טלפון:

6619814
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ניסאן
חיימוב

טלפון:

2300326
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהודה
אלבז

טלפון:

6259455
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: סיון
מנסנו

טלפון:

9913519
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יאיר
שווקי

טלפון:

4596331
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: זיוה
דפוס שילת

טלפון:

7613132
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נעמה
לוי

טלפון:

3687604
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מוטי
עמאר

טלפון:

4103688
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מנסנו
שמואל

טלפון:

9217070
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מירים
אפרת

טלפון:

4304867
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שלום
יוסף

טלפון:

9853900
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: סולומון
קולטקר

טלפון:

9853900
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביעד
אלבז

טלפון:

6253949
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: לאה
בן עזרא

טלפון:

4737827
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: גבי
בן עזרא

טלפון:

8661860
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוסף
לוי

טלפון:

8911612
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שמואל
לוי

טלפון:

3723174
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוסי
אסרף

טלפון:

8770183
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהודה
אילוז

טלפון:

2718543
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – חנקין 20, תיכון יהודה, בית כנסת מאורות ניסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ברוריה
אלבז

טלפון:

3789455
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חיים
אלבז

טלפון:

3671003
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר