חני

סה”כ משתתפים ברשימות: 48
סה”כ משתתפים גברים: 22
סה”כ משתתפות נשים: 26

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף
פ

טלפון:

0556701791
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהודה
בטון

טלפון:

0504134648
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דניאל
בוטוו

טלפון:

0504134648
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אושרית
מיארה

טלפון:

0533165303
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גילה
פרץ

טלפון:

0532210477
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דניאל
פרץ

טלפון:

0504136932
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יאיר
פרץ

טלפון:

0504136932
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ציפורה
יפרח

טלפון:

0527171319
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גילה
יפרח

טלפון:

0527171319
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
יפרח

טלפון:

0527171319
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב מאיר
יפרח

טלפון:

0527171319
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דניאל שמעון
יפרח

טלפון:

0527171319
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם ישראל
יפרח

טלפון:

0527171319
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יצחק
יפרח

טלפון:

0548409450
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרה
בראי

טלפון:

0533185730
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מרגלית
מלכה

טלפון:

0533185730
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בצלאל
אלפאסי

טלפון:

0556726874
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
נקש

טלפון:

0556726874
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: משה
רביבו

טלפון:

0556726874
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
מנשה

טלפון:

0556726874
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אילנה
חיים

טלפון:

0508616654
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישראל
רוזנר

טלפון:

0533100919
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
כהן

טלפון:

0504135087
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהודה
כהן

טלפון:

0504135087
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חיים
כהן

טלפון:

0504135087
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף
כהן

טלפון:

0504135087
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלכסנדר
צויבל

טלפון:

036183186
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
מילר

טלפון:

0504158072
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישראל
מילר

טלפון:

0504158072
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
שיינפלד

טלפון:

0527118427
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חנה.
מיארה

טלפון:

0533165302
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דסי
יצחקי

טלפון:

0583237992
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רותי
ממן

טלפון:

0548568696
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רבקי
ממן

טלפון:

0548568695
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתר מיכל
פרץ

טלפון:

0504136939
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אילה
שמול

טלפון:

0504173131
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חני
פרץ

טלפון:

0534849518
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: טובי
אשר

טלפון:

0504173131
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדינה
אייזנבך

טלפון:

0504173131
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נחמה
בוגץ

טלפון:

0504173131
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
פרנקל

טלפון:

0556797080
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מיכל
גבאי

טלפון:

0556729225
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירה
גבאי

טלפון:

0556797080
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תמר
פנחסי

טלפון:

0504040871
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בת שבע
פנחסי

טלפון:

0504040871
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שני
פנחסי

טלפון:

0504040871
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדנה
פנחסי

טלפון:

0504040871
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלישבע
פרץ

טלפון:

0504177939
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
נקבה