קורל מורן

סה”כ משתתפים ברשימות: 41
סה”כ משתתפים גברים: 7
סה”כ משתתפות נשים: 34

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: חן מלאך
מתלווה לזהבית

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: זהבית
מלאך

טלפון:

0548945024
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים יני
מתלווה לשלמה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שלמה
יני

טלפון:

0532208243
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ברכה
כהן

טלפון:

0548466553
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ליאל
נגהדוויט

טלפון:

0535250287
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחל
מהבאו

טלפון:

0549026198
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יסמין
נגה

טלפון:

0502953537
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נורית
גריידי

טלפון:

058-7210234
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עדן
עובד

טלפון:

052-5817022
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אור
דוד יני

טלפון:

0522960978
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביבה
הלוי

טלפון:

054-6877517
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אתי
זרובבל

טלפון:

058-7192866
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: איילה
מתלווה לאסתר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אבישג
מתלווה לאסתר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלישבע
מתלווה לאסתר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נתנאל
מתלווה לאסתר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
אשתו של שרון

טלפון:

0532239996
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
מורן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דורית
(לא ידוע)

טלפון:

3345310
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: זמירה
עובדיה

טלפון:

8591212
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שולמית
(לא ידוע)

טלפון:

2646552
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחל
נתן

טלפון:

8498442
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רג’ינה
ברוך

טלפון:

3100992
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: סימה
בן משיח

טלפון:

4119081
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסנת רבקה
(לא ידוע)

טלפון:

4638826
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
לוי

טלפון:

5555437
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיתר
האהובה הצדיקה!!

טלפון:

3514013
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עז
בקל

טלפון:

5305349
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ליאורה
נגר

טלפון:

9062332
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: גלית
ראש

טלפון:

5644122
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רויה
(לא ידוע)

טלפון:

3786995
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרון
בעלה של אסתר

טלפון:

2239996
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אליהו
(לא ידוע)

טלפון:

9628899
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מקדס
נדגאש

טלפון:

6390117
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: בר
פרדי

טלפון:

8317642
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דבי
(לא ידוע)

טלפון:

3602810
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ציפי
דהרי

טלפון:

2563583
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: איריס
דוד

טלפון:

9048213
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: כוכבית
כהן

טלפון:

8358442
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: קורל
מורן

טלפון:

8370016
ישראל (972+)
יציאה מ: פתח תקווה – ישעיהו משורר, ש. הדר גנים, מול גני השעשועים
נקבה