דניאל דהן

סה”כ משתתפים ברשימות: 48
סה”כ משתתפים גברים: 48
סה”כ משתתפות נשים: 0

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עמית
נחום

טלפון:

0506822272
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מור
סויסה

טלפון:

0506868733
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אוראל
ראטה

טלפון:

0503037815
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אריאל
אמסלם

טלפון:

0533304365
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עדן
גדיאן

טלפון:

0546701666
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ירין
דיין

טלפון:

0542014339
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שליו
והבי

טלפון:

0509555724
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוחאי
לוי

טלפון:

0508197755
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאם
גבאי

טלפון:

0507610330
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: טל
שעבנפור

טלפון:

0542661097
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עידו
ראש

טלפון:

0559475698
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אביעד
תמיר

טלפון:

0507317555
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דודו
חמיאס

טלפון:

0528985158
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ברי
גבאי

טלפון:

0542211548
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שליו
חנאן

טלפון:

0548601144
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הארי
בטיטו

טלפון:

0504466326
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: טל
ניזרי

טלפון:

0509055755
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דור
חלפון

טלפון:

0503210909
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שגיב
משה

טלפון:

0544229473
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שגיא
בן שימול

טלפון:

0502312216
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רון
זאנו

טלפון:

0506784443
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ראם
חן

טלפון:

0535330339
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עמית
סבן

טלפון:

0545899248
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עילי
עשור

טלפון:

0533995816
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עידן
בוגנים

טלפון:

0504424418
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ניר
לוי

טלפון:

0527722957
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נדב
שכן טוב

טלפון:

0526926166
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מתן
דנין

טלפון:

0528052026
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שליו
מכבי

טלפון:

0538249557
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מיכאל
גואטה

טלפון:

0505798333
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ירין
מוסנגו

טלפון:

0509636636
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יובל
אסרף

טלפון:

0549413735
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהב
נצר

טלפון:

0504757454
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הארי
נחום

טלפון:

0522037989
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הארי
זגורי

טלפון:

0502561808
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאור
דנן

טלפון:

0543582377
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: גיא
חמיאס

טלפון:

0506761804
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: בר
חגג

טלפון:

0515515524
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: בן
ביטון

טלפון:

0548622282
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חן
דהן

טלפון:

0547955309
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליה
אביטן

טלפון:

0508142140
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אורון
צרור

טלפון:

0506560232
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אגם יוסף
אמסלם

טלפון:

0534313154
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אביתר
בן חמו

טלפון:

0507687587
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הארי
מזלטרין

טלפון:

0533346578
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: איב
זאנו

טלפון:

0528136636
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אורי
לובטון

טלפון:

0552617491
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דניאל
דהן

טלפון:

0503587361
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר