דניאל

סה”כ משתתפים ברשימות: 50
סה”כ משתתפים גברים: 27
סה”כ משתתפות נשים: 23

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רותם
דוד

טלפון:

7211549
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרית
אלון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
ברינו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
ברינו

טלפון:

7683184
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שפרה
טהרני

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שפרה
טהרני

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שפרה
טהרני

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שפרה
טהרני

טלפון:

6574094
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רחמים
בסליאן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רחמים
בסליאן

טלפון:

2315410
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רחל ורדה
רם

טלפון:

6217255
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרית
אלון

טלפון:

5426188
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שי
נידם

טלפון:

5312366
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליה
לוי

טלפון:

2180676
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עוזי
ויצמן

טלפון:

7654121
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
סויסה

טלפון:

7183030
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מרים
רבי

טלפון:

8782002
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
עידן

טלפון:

7660593
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
דהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
דהן

טלפון:

6890606
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לינדה
מייזלר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לינדה
מייזלר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לינדה
מייזלר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לינדה
מייזלר

טלפון:

5691510
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יצחק
שמעוניאן

טלפון:

4913001
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יפה
טוביה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יפה
טוביה

טלפון:

7583188
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יובל
יעקובי

טלפון:

5558025
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהודה
דנינו

טלפון:

3800882
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דניאל
פנחסוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דניאל
פנחסוב

טלפון:

4446266
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גיל
מלכה

טלפון:

2622425
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אריאל
ויצמן

טלפון:

5762050
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר