יעל

סה”כ משתתפים ברשימות: 60
סה”כ משתתפים גברים: 21
סה”כ משתתפות נשים: 39

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: זהבה
בשארי

טלפון:

0502488244
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רונן
דמארי

טלפון:

0505897885
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: משה
נוראני

טלפון:

0548456605
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: נאור
עשור

טלפון:

0509348756
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ברוריה
טייב

טלפון:

0544517293
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: לידיה
שרון

טלפון:

0502563338
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אירית
גרנדה

טלפון:

050-447-0962
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אפי אפרים
זעפרני

טלפון:

0525940515
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יצחק
בן אהרון

טלפון:

0548482630
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
וענונו

טלפון:

0548483081
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נועה
צפריר

טלפון:

0504194567
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יפה
גיסה ירדנה

טלפון:

0544806509
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אמא מיכל
יוסף

טלפון:

052-443-2108
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הודיה
מיכאלי

טלפון:

0532454152
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אפרת
מיכאלי

טלפון:

0532454152
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
מיכאלי

טלפון:

0532454152
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שושי
אמסלם

טלפון:

0527153585
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
פוס

טלפון:

0548412318
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שולי
גדרה

טלפון:

058-632-3783
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רונה
רונית

טלפון:

0542121808
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שלומית
בן עמי

טלפון:

0523559329
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוספה
בטיטו

טלפון:

0533347753
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: בנג’י
מלדה

טלפון:

0549212648
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שלי
בדאגלין

טלפון:

0528582550
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
גבאו

טלפון:

0507767753
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמר
יסו

טלפון:

0583255624
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: טוהר
דמארי

טלפון:

0505897885
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחל
דמארי

טלפון:

0505897885
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיכל
יוסף

טלפון:

0534838872
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רות
רבינוביץ

טלפון:

0544963533
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ירדנה
כהן

טלפון:

0502390673
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יפה
וקנין

טלפון:

0525137674
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שלמה יחיאל
יאיר

טלפון:

0527177219
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהודה
יאיר

טלפון:

0527177219
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שמואל
יאיר

טלפון:

0527177219
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אברהם
פוס

טלפון:

0548440790
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: נחמיה
הלוי

טלפון:

0583243261
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלי
דמארי

טלפון:

0504047886
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: בן של מיכל
יוסף

טלפון:

0534838872
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ישראל
נחמני

טלפון:

0526770199
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: עזרא
כדורי

טלפון:

0545975090
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהשוע
אלבז

טלפון:

0533747010
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: הודיה
נוני

טלפון:

0527144546
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הדר
נוני

טלפון:

0527144546
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מתניה
מור

טלפון:

0548735444
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אליה
מור

טלפון:

0548735444
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יאיר
מור

טלפון:

0548735444
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יואל
מורי

טלפון:

0527144547
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: הראל
דהרי

טלפון:

0527823300
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דוד
דהרי

טלפון:

0527826600
ישראל (972+)
יציאה מ: רחובות – עזרא 40, מול בית הכנסת פא”י
זכר