עמי דישק

סה”כ משתתפים ברשימות: 35
סה”כ משתתפים גברים: 31
סה”כ משתתפות נשים: 4

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: שמעון ברששת
שם: חן
שמחון

טלפון:

6726712
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אליהו
יוסופוב

טלפון:

56745484
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ניסים
איבגי

טלפון:

3249055
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יעקב
אברהם

טלפון:

3126586
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: שגיב
בן אריה

טלפון:

3290784
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ליאור
ניסים

טלפון:

6763959
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אוראל
נגר

טלפון:

8564202
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יעקב
אסייג

טלפון:

4175626
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ישראל
ריזגן

טלפון:

8599293
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: דוד
חזן

טלפון:

4146578
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: רפאל
עוקבי

טלפון:

6733800
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יעקב
עמרני

טלפון:

8571336
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מאיר
יעקבי

טלפון:

7184653
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אלחנן
פנחסוב

טלפון:

3286379
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: שמעון
גולן

טלפון:

6778172
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אליאב
לוי

טלפון:

7103711
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מוישי
לוי

טלפון:

7637327
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ישראל
דרעי

טלפון:

7179557
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יהודה
יוסף

טלפון:

3204831
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אברהם
כהן

טלפון:

7647331
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: גילה
קאופמן

טלפון:

5755650
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אורלי
סלומון

טלפון:

8334673
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מירב
בוסקילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: שרה
זרח

טלפון:

2086408
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אורלי
זאב

טלפון:

8635945
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נריה
אילתי

טלפון:

5390250
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יגאל
מלכה

טלפון:

6276006
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ליאור
בצלאלי

טלפון:

3786598
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: רפאל
אליתי

טלפון:

5390250
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ניר
בן חמו

טלפון:

8020101
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אברהם
פרחי

טלפון:

74882721
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: עמרם
קורח

טלפון:

45048151
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: עמוס
דישק

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: עמוס
דישק

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: עמוס
דישק

טלפון:

32395978
ישראל (972+)
יציאה מ: ראש העין – רחוב שבזי ליד מאפיאת הכפר
זכר