גליה

סה”כ משתתפים ברשימות: 97
סה”כ משתתפים גברים: 27
סה”כ משתתפות נשים: 70

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מורין
דניאל

טלפון:

0529515992
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נועה
רחל

טלפון:

0528754854
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: קרן
ליזמי

טלפון:

0543077264
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: סתיו
כהן

טלפון:

0502663070
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שי
אליהו

טלפון:

0502220777
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף
אוחיון

טלפון:

0527980778
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יונית
אוחיון

טלפון:

0504215360
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נתן ארז
מגור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נהוראי
מגור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אמונה
מגור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הלל
מגור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בת אל
מגור

טלפון:

0539510660
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יחיאל
עובדיה

טלפון:

0504121468
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ריבקי
עובדיה

טלפון:

0527124168
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מירים
אלפסי

טלפון:

0527160182
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גדי
בן צבי

טלפון:

0523516707
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלישיב
אביטן

טלפון:

0527123254
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מזל
עטר

טלפון:

0502200592
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נחמה
אסייג

טלפון:

0522375881
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חיים
מס

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מירים
מס

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהודית
מס

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתר
מס

טלפון:

0583252123
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
מס

טלפון:

0583217672
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רחמים
איילין

טלפון:

0528996948
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירה
עמרן

טלפון:

0556658144
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רחל
אויזוב

טלפון:

0522619026
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מלכי
אדמוני

טלפון:

0509504879
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ד”ר אירנה שרה
אלחוביק

טלפון:

0523058356
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליהו
חיים

טלפון:

0548552679
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירי
נוגה

טלפון:

0528134409
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גליה
נוגה

טלפון:

0528134406
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רבקה
חייבי

טלפון:

0556606463
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירון
רסקאי

טלפון:

0506863929
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: צמרת
גפני

טלפון:

0523103669
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעל
דהן

טלפון:

0525900202
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בת אל
טגניה

טלפון:

0532773316
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: איילה
טגניה

טלפון:

0502466579
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתר
לוי אדמוני

טלפון:

0502008892
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נתן צבי
בידניק

טלפון:

0548420206
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: סימה
מלכה

טלפון:

0522793594
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעל
עמרן

טלפון:

0509944344
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עליזה
עמרם

טלפון:

0502288065
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שמחה
אילוז

טלפון:

054448494
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רבקה
ממוברם

טלפון:

0549449926
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתר
אלוש

טלפון:

0523606072
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתר יפה
שטרית

טלפון:

0542089779
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: זהבה
בן חמו

טלפון:

0527071526
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גלית
לוי

טלפון:

0558871478
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרה
אלפסי

טלפון:

0523817048
ישראל (972+)
יציאה מ: עפולה – תחנה מרכזית הישנה, ליד תחנת המוניות
נקבה