גל גז

סה”כ משתתפים ברשימות: 33
סה”כ משתתפים גברים: 32
סה”כ משתתפות נשים: 1

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עופר
עופר

טלפון:

0549908934
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: קימן
קימן

טלפון:

0529593938
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עילאי
וענונו

טלפון:

0549018990
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יאיר
וענונו

טלפון:

0509951499
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: בניהו
נדב

טלפון:

7070638
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: גל גז

טלפון:

7016584
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עידן
כחלון

טלפון:

3311163
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שגיא
כחלון

טלפון:

9006526
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עידו
אלפסי

טלפון:

7023062
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אליהו סוויסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אליהו סוויסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אליהו סוויסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אליהו
סוויסה

טלפון:

7671491
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נהוראי
אביטל

טלפון:

845377
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עילאי
מלכה

טלפון:

7754377
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הרצל מכלוף

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הרצל מכלוף

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הרצל מכלוף

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הרצל מכלוף

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הרצל מכלוף

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הרצל
מכלוף

טלפון:

9482100
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהודה כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהודה כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהודה כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהודה כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהודה כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהודה כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהודה
כהן

טלפון:

5772367
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מוטי
גדיאן

טלפון:

6969250
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עומר
לחכים

טלפון:

2337822
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: בנימין
שמיאן

טלפון:

2309022
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נהוראי שמיאן

טלפון:

7086569
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הרב דניאל

טלפון:

4445087
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – דבורה הנביאה, בנים של מלך
זכר