מיכל שושי חדד

סה”כ משתתפים ברשימות: 226
סה”כ משתתפים גברים: 76
סה”כ משתתפות נשים: 150

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: היות
ביינסאין

טלפון:

6500326
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תאיר
עידן

טלפון:

23000873
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביה
דמרי

טלפון:

2529249
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביגיל
אבו

טלפון:

3611977
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רוני
עטר

טלפון:

2792199
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
מיימוני

טלפון:

7334194
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מוריה
בן חמו

טלפון:

3337235
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ליה
וקנין

טלפון:

6925854
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחלי
נסימי

טלפון:

6784837
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אבישג
מימון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רות
מימון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עדי
ג׳אן

טלפון:

6826003
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
מימון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הלל
אוחיון

טלפון:

3423322
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: טלי
מימון

טלפון:

3254303
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: עטרה
אלוש

טלפון:

5692705
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביגיל
טויטו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבית
בוכריס

טלפון:

4588474
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שפרה
טויטו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רות
טויטו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יורם
בוכריס

טלפון:

3476501
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירלי
טויטו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שילה
אדרי

טלפון:

4147394
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רותן
בן סלומון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הודיה
בן סלומון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
בן סלומון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביגיל
בן סלומון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אוריטל
בן סלומון

טלפון:

6175057
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: איילה
ביתן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דסי
ביתן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אדל
ביתן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
ביתן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רונית
ביתן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
לאייני

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקה
לאייני

טלפון:

4167799
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
דדון

טלפון:

3297984
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקה
חודדי

טלפון:

6768330
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רות
זנש

טלפון:

7129976
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
טויטו

טלפון:

6611400
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נהוראי
בוסקילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אורין
אטיאס

טלפון:

8556892
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רות
בוסקילה

טלפון:

4053223
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
קראדי

טלפון:

8566211
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – חן 4, סופר מורדוך
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דני
גבאי

טלפון:

3255928
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אשר
בן שימון

טלפון:

4101214
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רינה
מלול

טלפון:

5673649
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הילל
קזנביץ

טלפון:

3204094
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אתי
טויטו

טלפון:

7433470
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהודה
בן סעדון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: חגית
בן סעדון

טלפון:

3103901
ישראל (972+)
יציאה מ: נתיבות – הרב צבאן 24
נקבה