חן בן דוד

סה”כ משתתפים ברשימות: 36
סה”כ משתתפים גברים: 4
סה”כ משתתפות נשים: 32

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: דורין
חליבה

טלפון:

8019187
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הודיה
אלמקייס

טלפון:

687785
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ליאל
בן דוד

טלפון:

7423723
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אתי
לוי

טלפון:

2420958
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: חנה

טלפון:

9468885
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: גל
זגורי

טלפון:

4006365
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מעיין
רומי

טלפון:

5636922
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: קארין
צרפתי

טלפון:

7455197
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: סטפני
לוצטו

טלפון:

6499542
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: סהר
עשור

טלפון:

7415855
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: דבורה
חיון

טלפון:

9877418
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אביב
גוהרי

טלפון:

6582274
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אושרית
קדוש

טלפון:

9667919
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: חופית
הרצג

טלפון:

3198330
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אושרה
זיתון

טלפון:

5105658
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מזל
חדד

טלפון:

6514361
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מור
מיכאלי

טלפון:

6237102
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נועם
בוקובזקה

טלפון:

6953359
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שילת
פרץ

טלפון:

5973424
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נועם
פרץ

טלפון:

7134115
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יערה
אוסדון

טלפון:

2204331
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הילה
כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מאור
כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נתן
כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מיטל
כהן

טלפון:

2244461
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אדל
אזולאי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ליזו
אזולאי

טלפון:

7755879
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: לירון
סויסה

טלפון:

5089526
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מישל
ביטון

טלפון:

5089526
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יובל
בן דוד

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שירן
דהן

טלפון:

6931122
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שיראל
חמראוי

טלפון:

8508477
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אפרת
מוסאי

טלפון:

5282488
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שנהב
בן זינו

טלפון:

9703023
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אליאב
טיבאייב

טלפון:

9089104
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מורין
אלבז

טלפון:

3414462
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה