יצחק בנישו

סה”כ משתתפים ברשימות: 50
סה”כ משתתפים גברים: 34
סה”כ משתתפות נשים: 16

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרה
אליהו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הדסה
אליהו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דגנית
אליהו

טלפון:

847-3928
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתר
מימון

טלפון:

6712719
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שוהם
ביטון

טלפון:

4108988
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בת שבע
ביטון

טלפון:

4896819
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
כלפון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נעמה
כלפון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעל
כלפון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עדי
כלפון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
כלפון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אתי
כלפון

טלפון:

4757685
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גיא
כלפון

טלפון:

4009440
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רפאל
לבני

טלפון:

7267770
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אדל
כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: משה
כהן

טלפון:

5382025
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מיטל
וויס

טלפון:

2380036
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ניצה
משה

טלפון:

6255866
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בנימין
משה

טלפון:

7004045
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאל
משה

טלפון:

2712718
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביגיל
בנישו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירה
בנישו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביגיל
בנישו

טלפון:

5278127
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: קארין
בזוי

טלפון:

710-2016
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רות
אסגי

טלפון:

6147374
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: משה
בנישו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חיים-אליהו
בנישו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
בנישו

טלפון:

4227684
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב ישראל
בנישו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יצחק
בנישו

טלפון:

5278127
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאב
יפרח

טלפון:

2199922
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
ווקנין

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ניר
ווקנין

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביאל
ווקנין

טלפון:

476-6655
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שמעון
בן שמעון

טלפון:

9770707
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יניב
בן שמעון

טלפון:

8299946
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שוהם יצחק
דהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רועי יעקב
דהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליהו
דהן

טלפון:

4695107
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יואב
בזוי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליאב
ביזוי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישי
בזוי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בזוי
משה

טלפון:

710-2016
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישראל
פלג

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שמעון
פלג

טלפון:

534-9051
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלומי
פאר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ראובן
פאר

טלפון:

4451107
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דרור
יצחקי

טלפון:

339-2089
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אהרון
אוחיון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אהרון
אוחיון

טלפון:

6123743
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – אגמים עמק חפר 12, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר