ענבל זגדון

סה”כ משתתפים ברשימות: 41
סה”כ משתתפים גברים: 24
סה”כ משתתפות נשים: 17

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יבגני

טלפון:

2937340
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאור
זכר

טלפון:

4886504
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
גברי

טלפון:

6620209
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שקד
חבר של מור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מור
חבר של הבנים

טלפון:

2199444
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נעמי
לוי

טלפון:

7138631
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אורי
ארבלי

טלפון:

9769229
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אדל מירב
מתלווה

טלפון:

3411495
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יצחק רועי
כרמיזי אין ווצאפ

טלפון:

6798202
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרלי
מנדלוהיץ

טלפון:

7939150
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
נחום

טלפון:

8669467
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
יהלומי

טלפון:

4291775
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חברה של שרלי
הסעה

טלפון:

7939150
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גבריאל
פדידה

טלפון:

2988680
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: החם של גב לאה
מלכה

טלפון:

6191816
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעל מתלווה של אתי לוי
אהרוניאן

טלפון:

6292765
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נועה הבת של אסתר
גולן

טלפון:

6292765
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלינור
יעקובוב

טלפון:

2453883
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יונתן
מרגי

טלפון:

7614719
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ידידיה
מרגי

טלפון:

7614719
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף
הסעה

טלפון:

4468562
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אבישי
צבר

טלפון:

9619922
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלירן
אליהו

טלפון:

4130474
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נעמי
לוי

טלפון:

7138631
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אתי
גולן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יואל
מרגי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירון
הסעה

טלפון:

3746693
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אדל מירב
הסעה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ענבל
זגדון

טלפון:

6687377
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאב
הסעה

טלפון:

2968787
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הבעל לאה
מלכה

טלפון:

6191816
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מור
עדה

טלפון:

2434412
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יקיר
פנקר

טלפון:

7305767
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יפית
בנימין

טלפון:

5332294
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חיים
הסעה

טלפון:

2946899
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דינה
אלגרבלי

טלפון:

7268601
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלה
דריהם

טלפון:

6633290
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלי
אשרוביץ

טלפון:

6599611
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רבקה
אזולאי

טלפון:

2988680
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רותי
אזולאי

טלפון:

8545115
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בני
קרבנוב

טלפון:

5458220
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית ים – מרכז ניצן
זכר