איתי

סה”כ משתתפים ברשימות: 47
סה”כ משתתפים גברים: 28
סה”כ משתתפות נשים: 19

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לואי
גנטו

טלפון:

6274679
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חיי
דהן

טלפון:

8598359
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאת
שושן

טלפון:

6784044
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אורטל
טקייה

טלפון:

4820620
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרונה
דהן

טלפון:

8011306
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מירב
סדון

טלפון:

8646555
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נועה
דהן

טלפון:

8598359
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: איתי
שירום

טלפון:

6255021
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אתי
דהן

טלפון:

8598359
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רחל
איפראימוב

טלפון:

8834525
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
איפראימוב

טלפון:

5195891
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישי
איפראימוב

טלפון:

4392752
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רבקה
איפראימוב

טלפון:

4582324
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
איפראימוב

טלפון:

6823897
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רפאל
בטיטו

טלפון:

5818338
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
חכם

טלפון:

4167343
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
כהן

טלפון:

5540540
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: איילה
טורגמ’ן

טלפון:

2344470
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רינת
אוחיון

טלפון:

2461279
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חן
בוחבוט

טלפון:

7006981
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
חורי

טלפון:

7181210
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רפאל
סופר

טלפון:

2593898
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הילה
בן לולו

טלפון:

2282212
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אבירם
חממי

טלפון:

6306066
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף
עמר

טלפון:

8275153
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חיים
אלחדד

טלפון:

5292253
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: סבטה
שובינה

טלפון:

6260805
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רפאל
לוי

טלפון:

2444438
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אושרית
כהן

טלפון:

7858565
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דורון
כהן

טלפון:

7858565
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מוריס
דהן

טלפון:

8029252
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עילאי
חרמון

טלפון:

6890012
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יפה
פרץ

טלפון:

8100902
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביחי
ניימן

טלפון:

3009781
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלי
פרץ

טלפון:

6663034
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אחיעד
ארוסי

טלפון:

8176844
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ניתאי
מימון

טלפון:

6189668
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אבירן
מימון

טלפון:

6189668
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שליו
מימון

טלפון:

2869966
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליה
בן ציון

טלפון:

6462038
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אוראל
בוחבוט

טלפון:

7222259
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: כוכבה
בוסקילה

טלפון:

2790086
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הראל
מלכה

טלפון:

6870023
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מרדכי
מלכה

טלפון:

5230084
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שימרית
מלכה

טלפון:

2123550
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אדיר
אלדד

טלפון:

2171151
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אוראל
אלדד

טלפון:

3251083
ישראל (972+)
יציאה מ: שדרות – רחוב בעל שם טוב 1, ביכנ”ס משכן אשר של הרב חורי
נקבה