קרולין ביה לוי

סה”כ משתתפים ברשימות: 50
סה”כ משתתפים גברים: 6
סה”כ משתתפות נשים: 44

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: אינס
מחלוף

טלפון:

6622927
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עינב
כהן

טלפון:

2110535
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הילה שביט
דניאל

טלפון:

7323133
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מוריה טהר
דניאל

טלפון:

7070339
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רוני ענאל
דניאל

טלפון:

3128324
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דוד
אלאשוילי

טלפון:

6082799
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: חן
אלאשוילי

טלפון:

9570869
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביגיל
רביב

טלפון:

2676428
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נועה
גבאי

טלפון:

7562888
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיטב
גז

טלפון:

3536113
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נויה
אמין

טלפון:

2783335
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נויה
כהן

טלפון:

635-6667
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
והדי

טלפון:

7813123
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: טלי
אפשטיין

טלפון:

2172557
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: לשם
עמוס

טלפון:

3032103
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הילה
דדון

טלפון:

8221991
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יפה
פול

טלפון:

8322276
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דינה
זכריה

טלפון:

4410079
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דגנית
עמוס

טלפון:

2296444
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: חושן
פול

טלפון:

5645001
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מלכה
סננס

טלפון:

5859027
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
בוחניק

טלפון:

3357208
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
זרו

טלפון:

3207835
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: קטי
נסימיאן

טלפון:

4774551
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עידו
מויאל

טלפון:

3753785
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ליאל
חיים

טלפון:

9869850
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: גל
עזריה

טלפון:

4161181
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: גאיה
ונטורה

טלפון:

8625025
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נועה
מויאל

טלפון:

4214117
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שיר
מויאל

טלפון:

2731732
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אפיק
עמר

טלפון:

5572280
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רעות
דהן

טלפון:

5049839
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מיכל
שמש

טלפון:

4449919
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מאיה מרליס
ויינר

טלפון:

3027717
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רותי
כחלון

טלפון:

6705557
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ליאל
קוניצקי

טלפון:

2095820
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ורד
שרביט

טלפון:

4263855
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אורי
בטיטו

טלפון:

4533380
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רום
קוזי

טלפון:

3383185
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ליאן
תורגמן

טלפון:

7177176
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אודיה
דהן

טלפון:

3377017
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אדל
דהן

טלפון:

7188877
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלמז
אלמה

טלפון:

6761525
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דליה
אינגדה

טלפון:

8726304
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הודיה
בוחניק

טלפון:

9178119
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: כוכבה
חמיאס

טלפון:

5051796
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רונית
נסימיאן

טלפון:

5724429
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דניאל הודיה
נסימיאן

טלפון:

8251555
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נתנאל
לוי

טלפון:

5520466
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: קרולין ביה
לוי

טלפון:

5210777
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – ברנע, מקיף ד
נקבה