לאה

סה”כ משתתפים ברשימות: 60
סה”כ משתתפים גברים: 6
סה”כ משתתפות נשים: 54

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לאה
ביטון

טלפון:

8979654
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נויה
כהן

טלפון:

0546356667
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאם

טלפון:

0535206491
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נויה
אמין

טלפון:

0532783335
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נעמה

טלפון:

0525651597
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאן
חברה דניאלה

טלפון:

0509100191
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: זוהר
חברה דניאלה

טלפון:

0527099771
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הודיה
בן חמו

טלפון:

0559952296
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: טוהר
בוזגלו

טלפון:

0538284963
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נויה
בוזגלו

טלפון:

0507224409
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביה
וייצמן

טלפון:

0587785999
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יובל
דיין

טלפון:

0545979736
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גאיה
אוחנה

טלפון:

05497060703
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אגם
זריהן

טלפון:

0532131971
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חן
פרץ

טלפון:

0509338393
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עומר
אשכנזי

טלפון:

0526916177
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלי
דן

טלפון:

0533339136
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תקווה
שובל

טלפון:

0532740772
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אפרת
שיטרית

טלפון:

0533390167
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאי
יסעור

טלפון:

0527001600
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלה
טובול

טלפון:

0526341508
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עופרי
מימון

טלפון:

0508181244
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אור
איצקוביץ

טלפון:

0502393000
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אפרת בן לולו
חברה דניאלה

טלפון:

97009329
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביה צאלפ )בעל(
חברה זהבית

טלפון:

6734080
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביה
צאלפ חברה זהבית

טלפון:

6734080
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מזל טרין
חברה חוגי שני

טלפון:

5988498
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירן
פרץ

טלפון:

3650503
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
אזולאי

טלפון:

0504063869
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נסאל
אזולאי

טלפון:

4247044
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שוש
בוזגלו

טלפון:

7224409
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף גבאי
ידיד שירן

טלפון:

9483002
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מיתר שירת
חברה שירן

טלפון:

3949461
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מישל בוסקילה
חברה שירן

טלפון:

4840225
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אפרת
חברה שירן

טלפון:

4624625
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: גילה
דמרי

טלפון:

6463919
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שמחה
נעומי

טלפון:

614090
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בוארון
יהודית

טלפון:

7645711
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נורית
ארבל

טלפון:

5254780
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: סימה
בלנית

טלפון:

6140909
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נועה
תקוה

טלפון:

0525649087
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: כהן
מזל

טלפון:

3411849
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שיר
חוגי

טלפון:

3003503
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אבוטבול
טוהר

טלפון:

7740307
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: סיגלית

טלפון:

4824994
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירן

טלפון:

4613500
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאל

טלפון:

6641008
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לינוי

טלפון:

2017742
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לילאן
בן חיים שיעור תורה

טלפון:

9008086
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רחל
רווח שיעור תורה

טלפון:

4468388
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב אורט 1, ביכנ”ס נחלת דוד הרב עשור
נקבה