ליאל

סה”כ משתתפים ברשימות: 53
סה”כ משתתפים גברים: 16
סה”כ משתתפות נשים: 37

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: ניר
שם: נועם
חזן

טלפון:

052-633-9004
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: ישראל
חזן

טלפון:

054-730-8779
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: אמה
אביר

טלפון:

0506896876
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: שילת
סודרי

טלפון:

0527550910
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: לינוי
סודרי

טלפון:

0585383302
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: דניאלה
בן שושן

טלפון:

054-689-5400
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: אדיר
בן שושן

טלפון:

050-742-7727
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: אוריאל
רואש

טלפון:

052-221-0040
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: שירז
יבדייב

טלפון:

0546373524
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: אלינור
רוזן

טלפון:

0522940843
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: פלג
כהן

טלפון:

0502827675
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: אודל
הבת של רפאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: אילנית
אשתו של רפאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: רפאל
סעדון 3 מקומות

טלפון:

0544846593
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: כנרת
אבישג

טלפון:

0529525888
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: מרי
זכריה

טלפון:

054-763-9689
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: יהודה
שופן

טלפון:

0556883327
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: אריאל
חכמו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: ישראל
פינטו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: לירז
פינטו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: הדס
פינטו 4 מקומות

טלפון:

0523919915
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: רחל
(נסיעה)

טלפון:

054-703-9835
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: אירן
בן שושן

טלפון:

0548068063
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: יוסף
דן

טלפון:

0548068062
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: סילביה
דן

טלפון:

0548068063
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: מור
אסרף

טלפון:

0546971435
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: שיר
(מזל רשמה)

טלפון:

0533323538
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: מזל
גורשמוב

טלפון:

0523431401
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: פנינה
אביטן

טלפון:

052-895-3999
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: איתמר
אזרואל

טלפון:

0559109277
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: שי לי
חברה שלה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: יהלי
אחות של לוטם

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: ליאת
אמא של לוטם

טלפון:

053-438-8448
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: לוטם
דבוש

טלפון:

050-914-0245
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: זוהרה
כהן

טלפון:

0549481856
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: ראובן
קדוש

טלפון:

0545698239
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: מורן יוסף
קדוש

טלפון:

0524520213
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: זוהר קדוש
הבת של אורלי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: אורלי
קדוש/כהן

טלפון:

0525030425
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: יהודה
(איריס)

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: מתניה
(איריס)

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר
ראש צוות: ניר
שם: חנה
(איריס)

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: רבקה
(איריס)

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: איריס
אבזיז 5 מקומות

טלפון:

052-801-3313
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: הודיה
סולימני

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: יפה
סולימני

טלפון:

052-680-0143
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: חווה
גולדנברג

טלפון:

054-645-4728
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: אנאל
סבג

טלפון:

0526313546
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: כרמל
לנקרי

טלפון:

0505554378
ישראל (972+)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
נקבה
ראש צוות: ניר
שם: משה
גנון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: נהריה – טרמפיאדה לכיוון עכו
זכר