ליאור זמירה חכמון

סה”כ משתתפים ברשימות: 30
סה”כ משתתפים גברים: 7
סה”כ משתתפות נשים: 23

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: ליאור זמירה
חכמון

טלפון:

0527863354
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
מקונן

טלפון:

0584660062
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: לאה
נאמן

טלפון:

0526635770
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אינה
נאמן

טלפון:

0526635770
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שמשון
נאמן

טלפון:

0526635770
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעקוב
נאמן

טלפון:

0526635770
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: לודי
באבו

טלפון:

0536208076
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרית
באבו

טלפון:

0505347853
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אליה
פרץ

טלפון:

0532727152
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהל
ביטון

טלפון:

0526644010
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: גלרון
ברדה

טלפון:

0548397226
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אופיר
בוארון

טלפון:

0523302623
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ים
בראון

טלפון:

0543922677
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחל
בקאיה

טלפון:

0505774621
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אילנה
שרף

טלפון:

0523591898
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אורן
חנום

טלפון:

0548121812
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אורטל
מנטוס

טלפון:

0533666332
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אור
באבו

טלפון:

0544615200
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יומי יום טוב
שמעיה

טלפון:

0504262242
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יובל
חנום

טלפון:

0533315326
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: קשת
ויזל

טלפון:

0584270104
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: בתאל
וענונו

טלפון:

0552697528
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ליהי
ווטח

טלפון:

0532773363
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יובל
סאסי

טלפון:

0522757871
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אדוה
ביתן

טלפון:

0543329723
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מאי אדל
חג׳ג

טלפון:

0558850790
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אדל הילה
חכמון

טלפון:

054-934-3437
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דינה
דניאלה

טלפון:

052124561
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מאי גיטה
חכמון

טלפון:

0523926006
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שושנה נג׳יה
חנום

טלפון:

6077768
ישראל (972+)
יציאה מ: כפר יונה – חטיבת איש שלום
נקבה