נתנאל

סה”כ משתתפים ברשימות: 34
סה”כ משתתפים גברים: 22
סה”כ משתתפות נשים: 12

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרה
ברוך

טלפון:

5005361
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוכבד
ורסולקר

טלפון:

7322017
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליס
עמר

טלפון:

4745701
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נתנאל
ממן

טלפון:

3350575
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הרב אליהו
בן שושן

טלפון:

8405397
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ר’ יחזקאל
יחזקאל

טלפון:

7175458
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלומי
פינטו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יובל
בן שימול

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ערן
בן שימול

טלפון:

8016003
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
כהן

טלפון:

670003
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
אברגל

טלפון:

4917092
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נדב
אלפסי

טלפון:

4917350
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עימנואל
ברוך

טלפון:

2342325
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליאב
שמעון

טלפון:

3149914
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
ברוך

טלפון:

3282372
ישראל (972+)
יציאה מ: דימונה – רחבת הכולל גאון יעקב
זכר