דניאל אשטה

סה”כ משתתפים ברשימות: 44
סה”כ משתתפים גברים: 44
סה”כ משתתפות נשים: 0

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שליו
מתוקו

טלפון:

0526859232
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
מטוקו

טלפון:

0524593569
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דניאל
אשטה

טלפון:

0587979841
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מאיר
אוזן

טלפון:

0556787949
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהודה
עטיה

טלפון:

0533161693
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: גזת
סלילו

טלפון:

0545474596
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אריאל
אגדי

טלפון:

0505988282
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נתן
זוהר

טלפון:

0538304830
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נחמן
זוהר

טלפון:

0538304830
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ינון
הרב

טלפון:

0504173878
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
בן הרוש

טלפון:

0545844580
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאור
כהן

טלפון:

0543929021
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
אשטה

טלפון:

0587979841
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דוד יוסף
אשטה

טלפון:

0587979841
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רז
גטה

טלפון:

0533397670
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אופק
וואסה

טלפון:

0534265337
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מולה
אהרון

טלפון:

0522881134
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאב
עזרן

טלפון:

0527670762
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: סליאור ישראל
עזרן

טלפון:

0527670762
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאם
עזרן

טלפון:

0527670762
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חיים
עזרן

טלפון:

0527670762
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ירכין
דוד

טלפון:

0544583873
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עילאי
הצדיק

טלפון:

0542106964
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רוני
גז

טלפון:

0505300079
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אדיר
חכם

טלפון:

0539337705
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רועי
כתב

טלפון:

0527141309
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רזיאל
הצדיק

טלפון:

0506109467
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ישראל
אסיאני

טלפון:

0533301802
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: מרוןהרב חיים אלוש
שם: מרון
פוסטליניק

טלפון:

0526862906
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: סתיו
גז

טלפון:

0505282788
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אברהם
אבטה

טלפון:

0535571581
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: יהרב חיים אלוש
שם: ירין
גז

טלפון:

0506042232
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אדיר
גז

טלפון:

0535533549
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אושר
גז

טלפון:

0508348946
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אריק
גז

טלפון:

0503862441
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ויקטור
אטל

טלפון:

0502283009
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דורון
גז

טלפון:

0502328504
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אסי
גז

טלפון:

0523184767
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: אלעדהרב חיים אלוש
שם: אלעד
וונדה

טלפון:

0545748663
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מתן
סיום

טלפון:

0527258227
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אברהם
אסיאני

טלפון:

0533213021
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מיכאל
זוהר

טלפון:

0538304830
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חן
פנטה

טלפון:

0538801908
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מאור
מהרי

טלפון:

0532225306
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – שפירא 64, עתיקות
זכר