רפאל מיארה

סה”כ משתתפים ברשימות: 67
סה”כ משתתפים גברים: 42
סה”כ משתתפות נשים: 25

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: דוד
לוי

טלפון:

0548143197
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: בן
איבגי

טלפון:

0555564378
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: סיון
מאיר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: חיה
מאירוב

טלפון:

4879016
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יעקב
דהאן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שי
מרדכי

טלפון:

3938608
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אלעד
כהן

טלפון:

5858745
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עמנואל
ביטן

טלפון:

6837129
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מאור
ישר

טלפון:

8844206
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יניב
גלילי

טלפון:

5592984
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אורי
אבוקסיס

טלפון:

6167837
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ליטל
אבוקסיס

טלפון:

2177084
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רותי
בן חמו

טלפון:

2563780
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מורל
קטן

טלפון:

6748020
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עליזה
אוחיון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יאזנה
שמחית

טלפון:

6726763
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יאזנה
אברהם

טלפון:

3059958
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אלחדד
ציון

טלפון:

6588699
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רחל
טפירו

טלפון:

4163079
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מישל
טפיר

טלפון:

7002273
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: לירון
כהן

טלפון:

7976998
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ורה
כהן

טלפון:

3474719
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: חנה
כחלון

טלפון:

8722271
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: לינוי
כחלון

טלפון:

7006369
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אופל
כחלון

טלפון:

6665499
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אסתי נועה
מיארה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ליאל פאני
כחלון

טלפון:

6605499
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: טליה
ואזנה

טלפון:

6726763
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אילנה
רדה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שרון

טלפון:

9906326
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שרה
מרקוקו

טלפון:

9049628
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: בת חן
רדה

טלפון:

6625781
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ברכה
בלוי

טלפון:

7271048
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שרה
גלדשטיין

טלפון:

3083177
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אביעד
וייצמן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מעיין
הדר

טלפון:

3508456
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: טל
אמיתי

טלפון:

7766283
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מרסל
אוחנה

טלפון:

6931984
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יפה
מיארה

טלפון:

8820306
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רפאל
מיארה

טלפון:

8820303
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אילן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: דוד

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: בן ציון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אברהם

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שלמה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שלום

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יוסף

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נדב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מכאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עמרם

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר