מרים קאלו

סה”כ משתתפים ברשימות: 47
סה”כ משתתפים גברים: 0
סה”כ משתתפות נשים: 47

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: נועם
מתלווה להילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הילה
ידיד

טלפון:

0507878871
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
מתלווה למרים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
מתלווה למרים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עליזה
מתלווה למרים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
גלעד

טלפון:

0527122793
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: דבורה
מתלווה לשירה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
ישראלי

טלפון:

0583215505
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: ציפורה
מתלווה להדסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלישבע
מתלווה להדסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקה
מתלווה להדסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הדסה
סימונה

טלפון:

0583204132
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: פנינה
טל

טלפון:

0583252726
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אבישג
כהן

טלפון:

0503992400
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נעומי
פילוס

טלפון:

0506561180
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הדס
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נועה
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה ואץ
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקי
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הודיה
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה דורון
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שירה
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
מתלווה לתהילה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
גידעון

טלפון:

0534103183
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הדסה
טל

טלפון:

0583252726
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרי
מריאן

טלפון:

0556794247
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
מתלווה ליהודית

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יהודית
כהן

טלפון:

0537151231
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אסתר
מתלווה לרחלי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: גאולה
מתלווה לרחלי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחלי
ביטון

טלפון:

0548542864
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
מתלווה למרים קלו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אודל
פלומבוים

טלפון:

0548503944
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
קלו

טלפון:

0548507987
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: איריס אור
גניש

טלפון:

0527122793
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: נעומי טל
מתלווה למרים

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
מלול

טלפון:

0548427655
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הילה פראווי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה פראווי
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אודל
פראווי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אודל
דלהרינה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מרים
דלהרינה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
דלהרינה

טלפון:

6689967
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
גריין

טלפון:

7687926
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: פייגי
גולדשטיין

טלפון:

3215504
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
ארוש

טלפון:

3233938
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה