מור גבאי

סה”כ משתתפים ברשימות: 26
סה”כ משתתפים גברים: 8
סה”כ משתתפות נשים: 18

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עומרי
צ

טלפון:

0527349369
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עומרי
צ

טלפון:

0527349369
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עומרי
צ

טלפון:

0527349369
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עומרי
צ

טלפון:

0527349369
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עומרי
צ

טלפון:

0527349369
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שליו
ב

טלפון:

050-460-5407
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שליו
ב

טלפון:

050-460-5407
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שליו
ב

טלפון:

050-460-5407
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שליו
ב

טלפון:

050-460-5407
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שליו
ב

טלפון:

050-460-5407
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לידור
נסיכי

טלפון:

053-666-2023
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לידור
נסירי

טלפון:

053-666-2023
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירון
קפלן

טלפון:

052-345-8789
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירון
קפלן

טלפון:

052-345-8789
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירון
קפלן

טלפון:

052-345-8789
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הדס
רגב

טלפון:

054-6419676
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נאוה
פחימה

טלפון:

054-9443453
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הילה
פיטוסי

טלפון:

0506271119
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אפרת
לנקרי

טלפון:

4549339
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הילה
פיטוסי

טלפון:

6271119
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – איצדיון טרנר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הילה
פיטוסי

טלפון:

6271119
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הילה
פיטוסי

טלפון:

6271119
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
טל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עומרי
צרפתי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אוסנת
נקש

טלפון:

3063831
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אוסנת
נקש

טלפון:

3063831
ישראל (972+)
יציאה מ: באר שבע – מקיף רגר
נקבה