דור שמעון

סה”כ משתתפים ברשימות: 53
סה”כ משתתפים גברים: 53
סה”כ משתתפות נשים: 0

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אברהם
דהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מיכאל
דהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
כהן

טלפון:

0556697476
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מרדכי אלעזר
דוד

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מרדכי
דוד

טלפון:

0584682972
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רפי
בן דוד

טלפון:

0529722620
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
בן דוד

טלפון:

0507244440
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מתן
בן דוד

טלפון:

0509440743
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עידן
אשטה

טלפון:

0526494393
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אביחי
רווח

טלפון:

0533385423
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלמוג
כחלון

טלפון:

0536918532
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רפי
דרעי

טלפון:

0528221105
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חיים
לוי

טלפון:

0503030572
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהודה
בן משה

טלפון:

053-338-1284
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלי
בן זקן

טלפון:

054-816-7855
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ישראל
סבג

טלפון:

0559382184
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דוד
גבאי

טלפון:

0549142773
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אוראל
אוראל

טלפון:

0505890020
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: לירוי
כהן

טלפון:

0527900284
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אריאל
גבאי

טלפון:

0587861676
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מאיר
מנחם

טלפון:

0534578772
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליהו
אללוף

טלפון:

0538887487
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עילאי
מאמו

טלפון:

050-773-0405
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אברהם
עמנואל

טלפון:

0556800892
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוסף
סויסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ערן
סויסה

טלפון:

0546222262
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רז
מאמו

טלפון:

0509810560
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דור שמעון
אדרעי

טלפון:

0586677376
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נועם
נבט

טלפון:

0584583383
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ראובן
מגן

טלפון:

0535236416
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלמוג
סופן

טלפון:

0502292250
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אייל
נהרי

טלפון:

0524243634
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוסי
דמרי

טלפון:

0506273389
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אושרי
קורקוס

טלפון:

0506757346
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אושרי
פתחי

טלפון:

0528555623
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שגיב
פתחי

טלפון:

0533391481
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: צח
ברטוב

טלפון:

0522142323
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אדיר
אשרי

טלפון:

0507377710
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אברהם
אוליבה

טלפון:

0543124982
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אהרון
אוליבה

טלפון:

0538830983
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מיכאל
פרץ

טלפון:

0528856585
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דודו
דרעי

טלפון:

0559382184
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דניאל
אליחי

טלפון:

0546373175
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דרור
זרביב

טלפון:

0525827172
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אורי
לוגסי

טלפון:

0505833088
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נתנאל
יחיא

טלפון:

0545528415
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שגיא
עמר

טלפון:

0526612321
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: טל
מאמו

טלפון:

0542531723
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אושרי
לוי

טלפון:

0503640676
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עדיאל
עמיר

טלפון:

0544924909
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – בלפור 5, בי”ס מצפה ימים
זכר