משה מאיר ימין

סה”כ משתתפים ברשימות: 53
סה”כ משתתפים גברים: 53
סה”כ משתתפות נשים: 0

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלימלך
ימין

טלפון:

0534170482
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
ימין

טלפון:

0544272607
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יניב
בכור

טלפון:

0503339090
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
בכור

טלפון:

0505333495
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: איתמר הרב חיים אלוש
שם: איתמר
לוי

טלפון:

0542488595
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: בנימין
מכלוף

טלפון:

0535536655
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דוד
מכלוף

טלפון:

0547212393
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: טל
בודרהם

טלפון:

0526541878
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נועם
מאור

טלפון:

0556696227
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דניאל
אברהם

טלפון:

0558868569
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: לביא
בן הרוש

טלפון:

0503064040
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עידן
יוספי

טלפון:

0543963325
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רפאל
ימין

טלפון:

0534165939
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: בן
פורתס

טלפון:

0529555047
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רואל
נתן

טלפון:

0543929542
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ניב
דוד

טלפון:

0505931242
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלימלך
מלכה

טלפון:

0504721987
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רועי
שרון

טלפון:

0556638998
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רום
טייר

טלפון:

0525303730
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליהו
נתן

טלפון:

0508256658
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מיכאל
לוי

טלפון:

0526542031
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאור
מירצוואיק

טלפון:

0528969209
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שאול
בן שבת

טלפון:

0527695079
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שימעון
יהודי

טלפון:

0504138533
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליאב
מזור

טלפון:

0549101673
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: צח
דוד

טלפון:

0504442242
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אורי
נתנאל

טלפון:

0533468048
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלימלך
עומרד

טלפון:

0504444886
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
חסון

טלפון:

0547400842
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: איתי
פרנקו

טלפון:

0502593298
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דקל
חמרה

טלפון:

0558852981
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליאור
חייון

טלפון:

0535213573
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אור
עומרד

טלפון:

0507070094
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוראי
בן ארי

טלפון:

0556671325
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אופק שלמה
אבישר

טלפון:

0509134030
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלימלך
פראנק

טלפון:

0509911567
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יעקב
בודבקה

טלפון:

0507089090
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נהוראי
אלי

טלפון:

0533714233
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מתניה
קורסיה

טלפון:

0545271550
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שלום
קובי

טלפון:

0539320398
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נתנאל
בן שימול

טלפון:

0552480007
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאב
חייון

טלפון:

0506914828
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: סתיו
שואט

טלפון:

0585125127
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דוד
עמר

טלפון:

0583208351
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נועם
צרני

טלפון:

0522960048
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: איתי
צרפתי

טלפון:

0535290434
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאם
כהן

טלפון:

0545558963
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהונתן
קמיליאן

טלפון:

0553150921
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אוראל
רחמים

טלפון:

0583259507
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דקל
סירי

טלפון:

0558868181
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית אונו – עין חנוך, בחניה גני תקווה
זכר