נתן מנשהאוף

סה”כ משתתפים ברשימות: 68
סה”כ משתתפים גברים: 32
סה”כ משתתפות נשים: 36

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
תורגמן

טלפון:

0585906144
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
מור יוסף

טלפון:

0583205593
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שילה עובדיה הבןשלאלעד
צפירה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליה
צפירה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ינון הבת של אלעד
צפירה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שאולי
בטושה

טלפון:

0546740675
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: עזרא
טיירי

טלפון:

0502202773
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נתן
מנשהאוף

טלפון:

0534223925
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דני
זנבה

טלפון:

0509189618
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירה
סעידי

טלפון:

0532460919
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שני
סעידי

טלפון:

0532460919
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חנה
לוי

טלפון:

0523625384
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביה הבת של ישעיה
זנבה

טלפון:

0509189618
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מוריה הבת של ישעיה
זנבה

טלפון:

0509189618
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב ישראל
מור יוסף

טלפון:

0534223925
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלישבע
חגג

טלפון:

0504173650
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שילה הבן של ישעיה
זנבה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליאור
דיין

טלפון:

0548119674
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שי
סעדון

טלפון:

0543004558
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בת חן
חג’ג’

טלפון:

0583220348
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שאלתי הבת של אביגיל
אברהם

טלפון:

0508818090
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נועה הבת של אביגיל
אברהם

טלפון:

0508818090
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רננה הבת של אביגיל
אברהם

טלפון:

0508818090
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אביגיל
אברהם

טלפון:

0508818090
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישראל
סילוק

טלפון:

0556700319
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הודיה
סילוק

טלפון:

0548416519
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רבקה
רווח

טלפון:

0544733218
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלומית
סעדון

טלפון:

0544733218
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אמא של שירה פתאל
פתאל

טלפון:

0548532907
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אפרת
פתאל

טלפון:

0548532907
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירה
פתאל

טלפון:

0548532907
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הודיה הבת של רבי גלעד
גבאי

טלפון:

0544852841
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הדסה הבת של רבי גלעד
גבאי

טלפון:

0544852841
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
ליבוביץ

טלפון:

0527684727
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מנשה
מור יוסף

טלפון:

0556832290
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רבי גלעד
גבאי

טלפון:

0544852841
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רות הבת של רבי גלעד
גבאי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בנימין
כהן

טלפון:

0544553071
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אפרת הבת של חני בניטה
בניטה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חני
בניטה

טלפון:

0533999859
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הבת של בן שטרית
בן שטרית

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הבת של בן שטרית
בן שטרית

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הבת של בן שטרית
בן שטרית

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הבת של שלומית
בן שטרית

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הבן של שלומית
בן שטרית

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אשתו של דורון שטרית
בן שטרית

טלפון:

0527661299
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רבקההבת של הרב גלעד גבאי
גבאי

טלפון:

0544852841
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אשתו של ביסמוט רפאל
ביסמוט

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מוניק אשתו של אברהם בן זקן
בן זקן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהונתן
גבאי

טלפון:

0544852841
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – נווה אילן, אלי כהן 38, ביכנ”ס שובה ישראל
זכר