ליאור לוי

סה”כ משתתפים ברשימות: 62
סה”כ משתתפים גברים: 51
סה”כ משתתפות נשים: 11

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: שמעון ברששת
שם: שלמה
גרוסברד

טלפון:

0548529866
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יונתן
גאנח

טלפון:

0556700179
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יצחק
לוי

טלפון:

0556730801
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מתלווה מינדה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מתלווה מינדה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מתלווה מינדה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מינדה
כחלון

טלפון:

0548462333
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: דוידי
מתלווה למשה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: דוד
מתלווה למשה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אלחנן
מתלווה למשה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ניסים
מתלווה למשה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: משה
חזן

טלפון:

0548460240
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נדב
בר מעוס

טלפון:

4106778
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יהודה
זכריה

טלפון:

33163397
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: שמעון
נוריאל

טלפון:

3283258
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יצחק
מלול

טלפון:

4104912
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יהודה
עייש

טלפון:

3284481
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אליהו
פלאי

טלפון:

3193174
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: דוד
בור

טלפון:

7705575
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אלחנן
סירקיס

טלפון:

4149723
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: משה
וויס

טלפון:

3135721
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: משה
מור

טלפון:

3171733
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: בנימין
מתלווה לדוד כהן

טלפון:

3247726
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יןני
סוויסא

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נהוראי
חג׳בי

טלפון:

4107021
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אביהו דיין
מתלווה לדוד כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: דוד
כהן

טלפון:

3247726
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: איילה
מתלווה ליעל

טלפון:

8177427
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יעל
אושרה

טלפון:

8177427
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: דוד
בדלוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יונתן
בדלוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מיכאל
בדלוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: רועי
בדלוב

טלפון:

8528987
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: רוזה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: רוזה

טלפון:

6369554
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יונתן
כחלון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אור משה
כחלון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: רמי
כחלון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יוסף
כחלון

טלפון:

7302723
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מאיר
הברי

טלפון:

5381248
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: בנצי
משגיח

טלפון:

5667499
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אורן
זכוכויות

טלפון:

4148184
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נועם
חוגג

טלפון:

6808671
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: רפאל
ששי

טלפון:

3392096
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יונתן
חוגג

טלפון:

7155511
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: עובד
שמעון

טלפון:

3565818
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ניסים
אבוחצירא

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יונתן
אבוחצירא

טלפון:

5859422
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ילד
לוי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: גילה

טלפון:

3772396
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – צומת יהודה הנשיא בארי
נקבה