נורית אברהמי

סה”כ משתתפים ברשימות: 16
סה”כ משתתפים גברים: 9
סה”כ משתתפות נשים: 7

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: הדסה
מוסאי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמר
מוסאי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תהילה
מוסאי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: מור
מוסאי

טלפון:

7927493
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עידן
מוסאי

טלפון:

9964562
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רבקה
מוסאי

טלפון:

7902264
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: אביתר
משה

טלפון:

484880
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: שרה
רביבו

טלפון:

3740435
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עדן
מסס

טלפון:

2220424
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: בנימין
קמרו

טלפון:

7744145
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: עידן
אברמוביץ

טלפון:

6856511
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ירין
אביבי

טלפון:

6634225
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: הראל
חפצדי

טלפון:

8080015
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: איתי
קזז

טלפון:

9025060
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אור
משיח

טלפון:

4883204
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: גל
גלילי

טלפון:

2535864
ישראל (972+)
יציאה מ: זרחיה – כיכר השבת
זכר