אורן אוסאדון

סה”כ משתתפים ברשימות: 39
סה”כ משתתפים גברים: 34
סה”כ משתתפות נשים: 5

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: מאור
הרוש

טלפון:

0556665494
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: דוד
אמסלם

טלפון:

0526520302
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: הודיה
ממן

טלפון:

0547132556
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: רז
אמסלם

טלפון:

0507717091
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: עידו
הרוש (יהב)

טלפון:

0533438090
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אייל
בן חמו (יהב)

טלפון:

0507474858
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אופק
אסרף (יהב)

טלפון:

0528336503
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אדר
אלוש (רז)

טלפון:

0507890067
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: שילת
אסולין (רז)

טלפון:

0526437726
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
נקבה
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: לירוי
אביר (רז)

טלפון:

0549776768
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: ליאור
איטח (רז)

טלפון:

0536276564
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
נקבה
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: עדי
(רז)

טלפון:

0525063010
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
נקבה
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: שילת
(רז)

טלפון:

0505818002
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
נקבה
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אושר
איטח

טלפון:

0546968876
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
נקבה
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אורי
חלילי חבר רז

טלפון:

0542520068
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: עמוס
חבר רז

טלפון:

0535305104
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: יובל
חבר רז

טלפון:

0547580970
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אליאל
חבר רז

טלפון:

0509902660
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: יהב
הילל

טלפון:

058411331
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: עמית
פרץ

טלפון:

0526176840
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: שליו
בן גיגי

טלפון:

0505844470
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: דור
כלפון

טלפון:

0526616032
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אייל
עמוס

טלפון:

0509300067
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: עילי
שמעון

טלפון:

0508908825
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: דביר
אמסלם

טלפון:

0526520301
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: עידן
עמר

טלפון:

0532825298
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אוראל
פיטוסי

טלפון:

0506557447
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: ינון
דדון

טלפון:

0509559684
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: רון
עטר

טלפון:

0534280806
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: אביב
אלגם

טלפון:

0528674949
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: דביר
נידם

טלפון:

0542203648
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: עידן
זרייהן

טלפון:

0556617554
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: דניאל
מנש

טלפון:

0528754407
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: מאי
איטח

טלפון:

0545400052
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: שמואל
גבריאל

טלפון:

0542470292
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: דור
חיים

טלפון:

0509650598
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: תמיר
עטיה

טלפון:

0527278686
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: ערן
אליצור

טלפון:

0524410167
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר
ראש צוות: דניאל בן עמי
שם: רון
חלפון

טלפון:

0526302881
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד -רחבת הישיבה באשדוד שבט בנימין 34
זכר