אור רון

סה”כ משתתפים ברשימות: 52
סה”כ משתתפים גברים: 42
סה”כ משתתפות נשים: 10

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהודה
חקימי

טלפון:

8479830
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
פראג

טלפון:

6795480
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
בן אילוז

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: איתמר
כהן

טלפון:

6722262
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
יעקב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלחנן
כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישי
רצון

טלפון:

3142416
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלמה
בבאי

טלפון:

7105787
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
נבון

טלפון:

3142416
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליהו
חי

טלפון:

4158253
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: משה
ממן

טלפון:

5695080
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליה
איטח

טלפון:

4130862
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלומי
הרוש

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יצחק
אברהמי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אוריאל
עובדיה

טלפון:

8511822
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דניאל
זכריה

טלפון:

8546636
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהונתן
יוספוב

טלפון:

8412287
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
ויזמן

טלפון:

6768194
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יקיר
בנימין

טלפון:

4182969
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מיכל
אסטרוגנו

טלפון:

8306395
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שבתאי
אסטרוגנו

טלפון:

6009555
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בניה
מסלוואי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חיים
דיין

טלפון:

7632784
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הדסה
כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אשירה
כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלמה
לוי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אהרון
איטח

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
איטח

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
איטח

טלפון:

7116933
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אהרון
בכוריאשווילי

טלפון:

4158253
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
אסטרוגנו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליהו
אסטרוגנו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליהו
לוי

טלפון:

5201241
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: משה
בכוריאשווילי

טלפון:

7151566
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
כהן

טלפון:

7672885
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נעמה
בן לולו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לאה
בן הר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
זר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שילת
בן לולו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף
בן לולו

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
בן לולו

טלפון:

8858414
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: משה
ריבוח

טלפון:

844107
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליה
מסלוואי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נריה
מסלוואי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאור
מסלוואי

טלפון:

2540526
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
אסטרוגנו

טלפון:

8502124
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שקמה
כהן

טלפון:

8592844
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הודיה
לוי

טלפון:

7121872
ישראל (972+)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: הדסה אסתר
רון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נועם שניאור
רון

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: רכסים – גבעה ג’, כיכר האיילים
זכר