אברהם ראדה

סה”כ משתתפים ברשימות: 51
סה”כ משתתפים גברים: 37
סה”כ משתתפות נשים: 14

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ישראל
אברהם

טלפון:

052-718-0776
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: לירון
נגאוקר

טלפון:

050-930-8030
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יואב
קאסה

טלפון:

053-335-6265
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ימית
ימית

טלפון:

0532382535
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דוד
דוד

טלפון:

0545385416
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מאיר
ברבי

טלפון:

0538335917
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוסי
טפטה

טלפון:

0533303403
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אחזה
אחזה

טלפון:

0545269087
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: זהבה
זהבה

טלפון:

0509200890
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שינהב
שנהב

טלפון:

0526964699
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אפרת
רדה

טלפון:

0527995096
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יפה
רדה

טלפון:

0528744889
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: סלומון
אישתו

טלפון:

0532430345
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רויטל
רויטל

טלפון:

0504777188
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: סלומון
בייך

טלפון:

0532296060
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נופר
ביטו

טלפון:

0558832485
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
פיסה

טלפון:

0526460410
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
אלמליח

טלפון:

0545506480
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליאור
אלמליח

טלפון:

0528403712
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עזר
מלכה

טלפון:

0505763982
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלעד
אלעד

טלפון:

0533203267
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שרה
רדה

טלפון:

0536204987
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אושרת
רדה

טלפון:

0523264126
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אברהם
רדה

טלפון:

0538889587
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חן
רביבו

טלפון:

0542162666
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יקיר
יקיר

טלפון:

0507988780
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אבי
אדמסו

טלפון:

0525709780
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ישראל
גל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שלמה
גל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שיראל
גל

טלפון:

0533181193
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יעל
גל

טלפון:

0504104353
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חנה
גל

טלפון:

0583226277
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דוד
עלמיהו

טלפון:

0502771731
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוסף
זלכה

טלפון:

0509603452
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רוני
בנימני

טלפון:

0584658829
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דוד
רדה

טלפון:

0527826103
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חיים
וורקה

טלפון:

0525531699
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אבי
מרשה

טלפון:

0536310560
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ילאו
ילאו

טלפון:

0542506157
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דניאל
קידה

טלפון:

0536892182
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: גטו
גטו

טלפון:

0503433640
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דני
בטלין

טלפון:

0526239878
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: גטיש
אלמיהו

טלפון:

0533063177
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אביב
גבייה

טלפון:

0529540692
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהושעה
נגה

טלפון:

0532711866
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חיים
פרדה

טלפון:

0522322298
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נתן
גטה

טלפון:

0533209498
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אסיאס
אווקה

טלפון:

0507811234
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונה
רדה

טלפון:

0523836695
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נדב
קליין

טלפון:

0528101427
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – בנק פועלים אזור ו’
זכר