אוסנת

סה”כ משתתפים ברשימות: 154
סה”כ משתתפים גברים: 35
סה”כ משתתפות נשים: 119

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: שמעון ברששת
שם: שני
שטרית

טלפון:

6928789
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נויה
רחמים

טלפון:

783197
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מאור
מורדכיוב

טלפון:

6384221
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: גילה
גבאי

טלפון:

2677137
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: סיגל
ארביב

טלפון:

3697969
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: חיה

טלפון:

4789060
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: גאנה
מורדכיוב

טלפון:

8480460
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: תהילה
דגן

טלפון:

6873200
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: פרידה
יצחקוב

טלפון:

8442978
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ציפורה
אברהם

טלפון:

7700597
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: לירז
יצחק

טלפון:

7156610
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נתנאל
ארביב

טלפון:

6111720
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אשר
חיימוב

טלפון:

3226637
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נפתלי
רוקח

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נהוראי
זגורי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: עובדיה יוסף
זגורי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יצחק
זגורי

טלפון:

8487029
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: בעלה של אורלי
תמרוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: בן
בוחבוט

טלפון:

6621398
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: בעלה של בתיה
נחום

טלפון:

2916567
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אפרים
סולימאן

טלפון:

7969689
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יחיאל
קקון

טלפון:

5855464
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: עילאי
מלכה

טלפון:

3964486
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יגאל
כהן

טלפון:

6786242
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אמנון
חנוןכה

טלפון:

4398155
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מוריס
סויסה

טלפון:

6535755
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: שגיב
חרבי

טלפון:

2007128
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יוסף
בנאים

טלפון:

7267935
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יוסף חיים
חנוכה

טלפון:

6755202
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יונה
לוי

טלפון:

6442078
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מקסים
אזולאי

טלפון:

6117299
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מאור יוסף
יצחקוב

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מאור
יצחקוב

טלפון:

6707157
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ליאור
כהן

טלפון:

7737442
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ברק
ראווי

טלפון:

6806574
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אייל
כהן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אביאל
זגורי

טלפון:

9766751
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מיטל

טלפון:

4281724
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: מוריאלה

טלפון:

8372336
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: הודיה
2

טלפון:

6630176
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: חגית מספי
1

טלפון:

6630176
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: הודיה
דבסקי

טלפון:

6375134
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אריאל
דואר

טלפון:

2140637
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: יובל
דואר

טלפון:

8973792
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ירין

טלפון:

2624555
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: ליאור
כהן

טלפון:

8839218
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: בר
כהן

טלפון:

8839128
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: נלה
ישגלב

טלפון:

4434806
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: רוזי
לואי

טלפון:

6672994
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: שמעון ברששת
שם: אלישבע
ביטון

טלפון:

8438627
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה