רומי עמר

סה”כ משתתפים ברשימות: 50
סה”כ משתתפים גברים: 0
סה”כ משתתפות נשים: 50

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שירה
מעון

טלפון:

5884297
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נועה
אבנון

טלפון:

8235235
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חווה

טלפון:

6334482
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אגם
טקייה

טלפון:

7720991
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נויה
קסנטיני

טלפון:

8181211
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שילת
טהבש

טלפון:

6650073
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: תמר
קוט

טלפון:

5939094
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאור
אהרון

טלפון:

882477
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עינב
רווח

טלפון:

6237120
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מור
נחמיה

טלפון:

2206056
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שירה
חלפון

טלפון:

6364715
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עדי
דהן

טלפון:

6944897
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שילת
כהן

טלפון:

5535507
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הדס
גברי

טלפון:

8952289
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שירה
מאמו

טלפון:

6642235
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מרים
תשובה

טלפון:

6845588
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רון
בניסטי

טלפון:

8371101
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שובל
רביבו

טלפון:

7685597
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נעמה
בן ציון

טלפון:

6911299
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: תאיר
שיטרית

טלפון:

7228089
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יעלי
אלבז

טלפון:

6330202
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאל
חנניה

טלפון:

3229288
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שרה
לערוסי

טלפון:

9075416
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אילנה
רובין

טלפון:

336219
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אביגיל
דרעי

טלפון:

6351050
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אדל
דרעי

טלפון:

6351050
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אפרת
דרעי

טלפון:

6351050
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ענת
יסקיאס

טלפון:

92668000
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נועה
סבג

טלפון:

9556114
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: סתיו
חליווה

טלפון:

7131626
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יובל
לנקרי

טלפון:

2531556
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאם
עמר

טלפון:

8816622
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אפרת
שגב

טלפון:

9108710
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ירין
דוק

טלפון:

8055999
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דבורה רחל

טלפון:

7721784
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הילה
יסעור

טלפון:

3597729
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שירה
בן חיים

טלפון:

2174329
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נויה אסתר

טלפון:

2880109
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אוריאן
נחום

טלפון:

2665153
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רומי
עמר

טלפון:

7235557
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דריה
מוסקוביץ

טלפון:

5880859
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אגם
בוהדנה

טלפון:

2259001
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שקד
בוסקילה

טלפון:

6867011
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: גאיה
כהן

טלפון:

6299549
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שירה
דהן

טלפון:

6861112
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: לינוי
ברהנו

טלפון:

9195265
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הדר
עזריאל

טלפון:

8230034
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אוראל
מושולוב

טלפון:

6478782
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עמית
קדוש

טלפון:

3010093
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאן
עמר

טלפון:

7734811
ישראל (972+)
יציאה מ: אשקלון – רחוב קינמון
נקבה