שמעון ראובן

סה”כ משתתפים ברשימות: 106
סה”כ משתתפים גברים: 100
סה”כ משתתפות נשים: 6

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הרב
בלוי

טלפון:

05227108464
אחר
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הרב
בלוי

טלפון:

05227108464
אחר
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הרב
בלוי

טלפון:

05227108464
אחר
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נהוראי
יעקב

טלפון:

0583242066
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהודה
זייבלד

טלפון:

0527108677
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שמואל
פרידמן

טלפון:

0556744684
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: צבי
וייס

טלפון:

0548558156
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חיים
ברזילאי

טלפון:

0556704873
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דובי
כהן

טלפון:

0583281629
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – רחוב חזון איש, הרב לנדא
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אברהם
ארשטיין

טלפון:

053-4153050
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שרוליק
רוזנברג

טלפון:

054-8452797
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שמעון
יאקטאר

טלפון:

0534134471
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שמואל
פרידמן

טלפון:

0556744684
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יעקב
דוואק

טלפון:

0533109097
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שרון
לייימאן

טלפון:

0556735220
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שימחה
אולצמן

טלפון:

0533146655
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שלמה
רבינא

טלפון:

0548460203
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יצחק
שטורנברג

טלפון:

0557603232
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אהרון
כהן

טלפון:

0548424015
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליה
בוסני

טלפון:

0548423971
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חגאי
גלזר

טלפון:

0527634297
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהודה
וייס

טלפון:

0548416876
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליעזר
ליזייר

טלפון:

0556741314
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
עתון

טלפון:

0548473801
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוסף
רביבו

טלפון:

0527153821
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מיכאל
דרעי

טלפון:

0548418327
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
שמח

טלפון:

0556736814
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ישראל
חדד

טלפון:

0534192747
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: בצלאל
חדד

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוסף
חדד

טלפון:

0556736814
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שימי
גולדשטיין

טלפון:

0583213769
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דובי
רוזנר

טלפון:

0533704663
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: בנימין
הורביץ

טלפון:

0527138886
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אליסף
חממה

טלפון:

0504113395
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלימלך
וייצמן

טלפון:

0583283374
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דניאל
ברדוגו

טלפון:

0556733655
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלחנן
עמיניאן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלחנן
עמיניאן

טלפון:

0534137688
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דוד
בן פורת

טלפון:

0548571878
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהודה
יעבץ

טלפון:

0556766108
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יהודה
קוטק

טלפון:

0548560441
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שרגי
שפיצר

טלפון:

0583217747
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלחנן
לויליכט

טלפון:

0534153850
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: צבי
פרידמן

טלפון:

0556717252
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יצחק
וקרמן

טלפון:

0534172690
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אשר
נישרי

טלפון:

0534163724
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
בוולצפון

טלפון:

0556741344
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
שרעבי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
שרעבי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משה
שרעבי

טלפון:

0504190964
ישראל (972+)
יציאה מ: בני ברק – נדבורנה חזון איש, שיכון ג’
זכר