ספיר גבאי

סה”כ משתתפים ברשימות: 44
סה”כ משתתפים גברים: 13
סה”כ משתתפות נשים: 31

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חבר/ אברהם

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חבר/ אברהם

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חבר/ אברהם

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אברהם
מטולה

טלפון:

0526340328
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מזל
מליחי

טלפון:

0509668006
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לימור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לימור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לימור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לימור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לימור

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לימור
יהןדה

טלפון:

0507838022
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסי/ליזה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חנה
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רויטל
רויטל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליהו
אלי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רחל
רחל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליזה
ליזה

טלפון:

0505191715
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שושי
חדד

טלפון:

0545229954
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: קולין
קולין

טלפון:

0508555969
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נוי
שריפי

טלפון:

0527333497
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסף
שריקי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: פזית
כהן

טלפון:

0586654147
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: חנה
לוי

טלפון:

0509902199
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוגב
בן יצחק

טלפון:

0548408959
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יניב
בן יצחק

טלפון:

0505076979
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שגב
צרפתי

טלפון:

0544965475
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירז
צרפתי

טלפון:

0548347202
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אורטל
שריקי

טלפון:

0526703001
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שובל
ריחני

טלפון:

0535231385
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירון
ריחני

טלפון:

0522600172
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שמואל
ריחני

טלפון:

0546637200
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלכסנדר
שטינלאוף

טלפון:

0507378026
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מעיין
ריחני

טלפון:

0535231386
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: צדקה
אזולאי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שמחה
שמחה

טלפון:

0523370620
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: פאני
אברהם

טלפון:

0522468440
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: זיווה
חצבי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירה
נחמד

טלפון:

0507998329
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רונית
מליחי

טלפון:

0539263330
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ספיר
גבאי

טלפון:

0546265692
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרה
גבאי

טלפון:

0506959735
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אלין
דיין

טלפון:

0529206299
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אניטה
גבאי

טלפון:

0524461640
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירן
גבאי

טלפון:

0522242774
ישראל (972+)
יציאה מ: ראשון לציון – רחוב תרמ”ב 13, בית כנסת שובה ישראל
נקבה