שרון עובדיה

סה”כ משתתפים ברשימות: 43
סה”כ משתתפים גברים: 32
סה”כ משתתפות נשים: 11

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: רבי שרון
שם: לאה

טלפון:

3412984
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: ליאור

טלפון:

7973178
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: דניאל

טלפון:

7973164
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: תמיר
בן עדן

טלפון:

7000105
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אופק

טלפון:

6353545
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע הסיטי
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: ליאן

טלפון:

4801455
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע הסיטי
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: ראקל

טלפון:

9801455
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע הסיטי
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: שילת

טלפון:

2576071
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע הסיטי
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: אורפז

טלפון:

472240
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע הסיטי
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: סימונה

טלפון:

844909
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע הסיטי
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: רפאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: ארלט

טלפון:

4718199
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: דבורה

טלפון:

3156732
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: אסתר
באורם נלך

טלפון:

9823354
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: ליאור
קזולה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אורלי
קזולה

טלפון:

6336373
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
נקבה
ראש צוות: רבי שרון
שם: רפאל
בן שושן

טלפון:

5026060
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: יואל
בן שושן

טלפון:

3560604
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אסתי
גמיל

טלפון:

8555109
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אהרוני
א

טלפון:

8798272
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אשר
ארביב

טלפון:

3132324
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: ירון
אביבי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אלמוג
הלנר

טלפון:

3357720
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אליאור
פאר

טלפון:

8233293
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: גל
שלמה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: נועם
ישי

טלפון:

8555109
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אוהד
אדרי

טלפון:

6404102
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אמיר
קינן

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אמיר
קינן

טלפון:

6510038
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אשר
עקיבא

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אשר
עקיבא

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אשר
עקיבא

טלפון:

4057478
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: משה
עמר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: משה
עמר

טלפון:

7770617
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: גבריאל
אבוחצירא

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: יוהן
אבוחצירא

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אילן
אבוחצירא

טלפון:

88309333
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: דויד
אלמקייס

טלפון:

4319846
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: אברהם
ז׳נו

טלפון:

5625666
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: שלמה
דביר

טלפון:

2372776
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: שלום
גמיל

טלפון:

8555109
ישראל (972+)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: שלמה
דביר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר
ראש צוות: רבי שרון
שם: שלום
ג׳מיל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אשדוד – רובע טו
זכר