סמדי מגידיש

סה”כ משתתפים ברשימות: 32
סה”כ משתתפים גברים: 11
סה”כ משתתפות נשים: 21

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אגם
בוארון

טלפון:

9699333
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שחר
טנא

טלפון:

7131323
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ליאם
גלאם

טלפון:

4345533
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שמעון
כהן

טלפון:

7323612
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ימית

טלפון:

7252556
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ורד

טלפון:

2787343
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שרון

טלפון:

9906326
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שמעון
כהן

טלפון:

7323612
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: דניאלה
נחמני

טלפון:

2712202
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: לאה

טלפון:

6966501
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מלכה

טלפון:

5001430
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רבקה

טלפון:

3313212
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נועם
לוגסי

טלפון:

4610057
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מיתר
כהן

טלפון:

4610057
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אביגיל

טלפון:

6279543
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: תמר
אזולאי

טלפון:

8266002
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שילת
וורקו

טלפון:

3402907
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נועם
אזולאי

טלפון:

8228996
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הראל

טלפון:

7391669
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שלמה אורי
אזולאי

טלפון:

5981480
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אברהם
וורקו

טלפון:

4427951
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: גבריאל
אזולאי

טלפון:

3070736
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ליאל
סבג

טלפון:

9381688
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רעות
זגורי

טלפון:

3029928
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ערן
זגורי

טלפון:

3029928
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שירן
שוב

טלפון:

338332
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יוחאי
כהן

טלפון:

2438573
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: תירצה
כהן

טלפון:

2438573
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שירן
שוב

טלפון:

338832
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: דליה
תמסות

טלפון:

6216107
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יצחק
חלפה

טלפון:

6535891
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שמחה
לוגסי

טלפון:

7323612
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית מלאכי – היכל התרבות
נקבה