סמדר חן

סה”כ משתתפים ברשימות: 106
סה”כ משתתפים גברים: 79
סה”כ משתתפות נשים: 27

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: מור זוהר
שם: סמדר נימני
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: סמדר נימני
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: סמדר נימני
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: סמדר נימני
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ישי
שפירה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ישי שפירה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ישי שפירה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ישי שפירה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אברהם קלפוץ
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אברהם קלפוץ
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אברהם קלפוץ
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דוד וקנים
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דוד וקנים
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דוד וקנים
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלעזר צפדיה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלעזר צפדיה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלעזר צפדיה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלעזר צפדיה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אלעזר צפדיה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מנחם רוינוביץ
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מנחם רוינוביץ
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מנחם רוינוביץ
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל ונטורה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל ונטורה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל ונטורה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל ונטורה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל ונטורה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יעל ונטורה
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמר ברגר
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמר ברגר
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמר ברגר
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמר ברגר
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: תמר ברגר
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עמית דוידיאן
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דניאל נומרק
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דניאל נומרק
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דניאל נומרק
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ישראל מאיר
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: ישראל מאיר
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: רחל
מתלווה

טלפון:

6217255
ישראל (972+)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוסי אוהבי
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוסי אוהבי
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוסי אוהבי
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: יוסי אוהבי
מתלווה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: סמדר נימני
סמדר נימני

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: אופקים- מזרקה דרך הטייסים
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: אשר
הדאיה

טלפון:

3313441
ישראל (972+)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: דניאל
נומרק

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מאור
אלגרבלי

טלפון:

3177026
ישראל (972+)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר
ראש צוות: מור זוהר
שם: מזל
רחמים

טלפון:

5208533
ישראל (972+)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
נקבה
ראש צוות: מור זוהר
שם: עמית
דוידיאן

טלפון:

4802628
מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: ירושלים – דוד המלך 19, ישיבה הרב כדורי
זכר