שביט שיטרית

סה”כ משתתפים ברשימות: 53
סה”כ משתתפים גברים: 42
סה”כ משתתפות נשים: 11

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נהוראי
חגג

טלפון:

0507905003
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אריאל
יצחקי

טלפון:

0546201734
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אורי
חסן

טלפון:

0556832380
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: לירון
ראובן

טלפון:

0534231817
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: זוהר
מלכה

טלפון:

0547293546
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רות
רביבו

טלפון:

0526929245
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: לבונה
משה

טלפון:

0536284658
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: גאיה
כהן

טלפון:

0507507007
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מיכאל
פרטיאלי

טלפון:

0526899733
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שני
בן חמו

טלפון:

0503835533
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאב
מיזרחי

טלפון:

0545236621
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אופק
אדרי

טלפון:

0558824696
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עמית
מכלוף

טלפון:

0559698889
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שביט
שיטרית

טלפון:

0546963003
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אגם
אמר

טלפון:

0585826577
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מיכה
גולנדר

טלפון:

0585826577
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאור
כהן

טלפון:

0523392353
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: פז
כביר

טלפון:

0528461729
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: משי
כביר

טלפון:

0528461722
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אןפק
חסן

טלפון:

0506970549
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נהוראי
אמסלם

טלפון:

0534377983
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יוסף
אמסלם

טלפון:

0546927978
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: איתי
בוסקילה

טלפון:

0534450303
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רועי
כביר

טלפון:

0528461680
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: דור
יפרח

טלפון:

0506880697
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אילן
גואטה

טלפון:

0549457405
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אורי
בוזגלו

טלפון:

0537258859
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ארבל
גואטה

טלפון:

0502957720
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ישי
דהן

טלפון:

0543569217
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יאיר
מיזרחי

טלפון:

0555539040
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מור
בן חמו

טלפון:

0509490444
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
מליחי

טלפון:

0546123401
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עופרי
זרביב

טלפון:

0547153551
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יואב
בן זקן

טלפון:

0556675230
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: תבור
גואטה

טלפון:

0548994898
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלישע
חורי

טלפון:

0504420507
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: איתמר
אמסלם

טלפון:

0534782461
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מירון
גרסי

טלפון:

0559182688
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אביתר
גז

טלפון:

0547957779
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ישי
סלב

טלפון:

0546177607
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אריאל
אילוז

טלפון:

0586710105
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שוהם
כהן

טלפון:

0534369343
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלרואי
ימיני

טלפון:

0542998444
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יונתן
סעדה

טלפון:

0527279985
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אורי
זאדה

טלפון:

0546126140
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ניתאי
עמר

טלפון:

0502161566
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלון
מיכאלי

טלפון:

0533659852
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עידו
גולנדר

טלפון:

0586826777
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יאיר
כהן

טלפון:

0524516031
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נתן
חגג

טלפון:

0505658006
ישראל (972+)
יציאה מ: מרכז אחר
זכר