שלמה חיאייב

סה”כ משתתפים ברשימות: 38
סה”כ משתתפים גברים: 22
סה”כ משתתפות נשים: 16

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: אביתר
כהן

טלפון:

0548562188
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: שרה
כהן

טלפון:

0578562188
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: תמר
צברי

טלפון:

0548480466
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: איילה
צברי

טלפון:

0548480466
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: גילה
צברי

טלפון:

0548480466
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: יצחק
אברהם

טלפון:

0548480466
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: שמעון
צברי

טלפון:

0548480466
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: שגי
צברי

טלפון:

0548480466
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: שרה
סגלשטיין

טלפון:

0527694823
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: גיטי
סגלשטיין

טלפון:

0527694823
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: אוסנת
בן שיטרית

טלפון:

0544203840
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: שירה
בן וואליד

טלפון:

0504311818
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: הודיה
גבאי

טלפון:

0504311818
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: חיים
מלכה

טלפון:

0533197077
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: מאיר חיים
חייאיב

טלפון:

0508598086
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: משה
סיסו

טלפון:

056513649
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: מאור
סיסו

טלפון:

0527601167
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: זוהר
טנגי

טלפון:

0506264200
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: אברהם
בן חיון

טלפון:

0504320585
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: אהרון
חייאיב

טלפון:

0527708850
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: רחל
יפרח

טלפון:

0504101368
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: יוסף
יפרח

טלפון:

0504101368
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: יוסף
מיזרחי

טלפון:

0534745045
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: יעקוב
עמי

טלפון:

0502228513
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: מזל
עמי

טלפון:

0502228513
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: יצחק חי
חייאיב

טלפון:

0583246461
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: טליה
קדושים

טלפון:

0547208799
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: שיראל
קדושים

טלפון:

0547208799
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: דניאל
קדושים

טלפון:

0547208799
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: מלכה
קדושים

טלפון:

0547208799
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: גיורא
באביוב

טלפון:

0528119255
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: בלה
באביוב

טלפון:

0505919438
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: זהבה
טויטו

טלפון:

0528084021
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
נקבה
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: אדיר
עזני

טלפון:

0527632411
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: דרור
טויטו

טלפון:

0547991615
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: בניהו
חייאיב

טלפון:

0508598086
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: שלמה
חייאיב

טלפון:

0508598086
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר
ראש צוות: הרב אליהו לוי
שם: נהוראי
חייאיב

טלפון:

0508598086
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – שפת אמת 5, בית הכנסת מזרח שמש
זכר