יהודה קוריה

סה”כ משתתפים ברשימות: 50
סה”כ משתתפים גברים: 31
סה”כ משתתפות נשים: 19

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מוטי
ביטון

טלפון:

0524333132
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נוריאל שרון
חזוט

טלפון:

0506935667
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב מיכאל
חזוט

טלפון:

0506867974
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אחיה שמעון
חזוט

טלפון:

0506867974
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: רפאל
חזוט

טלפון:

0506867974
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בנימין חיים
עבדלחק

טלפון:

0504117463
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שושי
שושן

טלפון:

0547833328
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ישראל
ללוש

טלפון:

0587556009
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מאיר
פיניאן

טלפון:

0529329254
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נועה
יאיר

טלפון:

0555506107
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תמר
אזוביב

טלפון:

0555506107
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אורי
ציון

טלפון:

0548562327
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: תהילה
בן אלישע

טלפון:

0533179079
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אפרת
כהן

טלפון:

0548562327
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אושרי
אהרוני

טלפון:

0527135535
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בצאלאל
גלברמן

טלפון:

0543240872
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יהודה
סעאת

טלפון:

0543330586
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יאיר
טוייטו

טלפון:

0535569225
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ניסים
חובש

טלפון:

0546537113
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: משה
חובש

טלפון:

0546537113
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירה
חובש

טלפון:

0546537113
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: לירן
חובש

טלפון:

0546537113
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שמעון
אוזן

טלפון:

0527146508
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דוד
ישי

טלפון:

0548450035
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מרדכי
יאיר

טלפון:

0548450035
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף
חיים

טלפון:

0548450035
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דניאל
חכים

טלפון:

0547512523
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אייל
דהן

טלפון:

0532493149
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אופיר
דנוך

טלפון:

0504168157
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אליהו
רפאל

טלפון:

0504168508
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף
בן משה

טלפון:

0504168157
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
יוסף

טלפון:

0583227040
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יוסף חי
סער

טלפון:

0527996009
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שירה
סער

טלפון:

0527996009
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: מזל
הדסה

טלפון:

0502297779
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: פזית
דמתי

טלפון:

0583226977
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שרה
גולד’ר

טלפון:

0556742337
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתר
בקל

טלפון:

0548495046
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אסתי
אלבז

טלפון:

0507691353
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעל
יחיד

טלפון:

0502040730
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: קסם רבקה
אלבז

טלפון:

0502226348
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: שלי
שושן

טלפון:

0537270822
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: בת חן
קורקוס

טלפון:

0506366678
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: יעקב
דניאל

טלפון:

0548530341
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: ליאן
פחימה

טלפון:

0504064077
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: אורלי
פחימה

טלפון:

0504064077
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
נקבה
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נתן
ואקנין

טלפון:

0535569225
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: נחמן
ואקנין

טלפון:

0535569225
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: פנחס
ואקנין

טלפון:

0535569225
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר
ראש צוות: אליהו סוויד
שם: דור
נחום

טלפון:

0525210999
ישראל (972+)
יציאה מ: טבריה – רחוב ביאליק 15, היכל תרבות יד שטרית
זכר