אדל

סה”כ משתתפים ברשימות: 33
סה”כ משתתפים גברים: 12
סה”כ משתתפות נשים: 21

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מירי
זרוגי

טלפון:

6274894
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהודה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אושריאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אליאסף

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: טוהר
אייל

טלפון:

4218221
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יהל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: שרה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: תאיר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רות
סער

טלפון:

7575579
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: יוכבת

טלפון:

7038991
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: קורל
רז

טלפון:

609000
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ישי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אלישע

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: דבורה
סיסו

טלפון:

2337032
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נועה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נועם

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מנדי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רפאל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: טוהר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רחלי
כהן

טלפון:

3834443
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: דוד ישי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: בת שבע

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נהוראי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רות

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: ישראל מאיר

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: נעמי

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אביגיל

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: מיטל

טלפון:

5691862
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: הדסה

טלפון:

מתלווה (ללא מספר)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: כוכבה

טלפון:

7551063
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: אביאל
עקיבא

טלפון:

6721495
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: עידו
עקיבא

טלפון:

6721495
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
זכר
ראש צוות: בן ציון עטיה
שם: רבקה אודל
עקיבא

טלפון:

6721495
ישראל (972+)
יציאה מ: בית שמש – הרצל 41, בית מדרש שובה ישראל
נקבה