ליאל שריקי

סה”כ משתתפים ברשימות: 20
סה”כ משתתפים גברים: 2
סה”כ משתתפות נשים: 18

רשימת כל המשתתפים שהוזנו:

ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אדיר
סיני

טלפון:

0546746619
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: סהר
קדושים

טלפון:

0548636161
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
זכר
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: עדי
בוסקילה

טלפון:

0532860776
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שירה
שאול

טלפון:

0586592253
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שי
יוגב

טלפון:

0533402377
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: גאיה
סטולרוביץ

טלפון:

0587947039
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאל
שריקי

טלפון:

0507111606
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שקד
שריקי

טלפון:

0507110291
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: ליאור
פנחס

טלפון:

050-650-5421
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: רון
צויבל

טלפון:

054-399-0742
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: יובל
סטרולוביץ

טלפון:

0558811499
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: נועם
אסרף

טלפון:

050-632-6660
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מאור
בוקובזה

טלפון:

054-224-0807
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: חנה
גואטה

טלפון:

052-238-2233
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: מעיין
גולן

טלפון:

0502279221
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: הדס
עמרוסי

טלפון:

053-284-3584
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: בר
שריקי

טלפון:

054-786-8056
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אלונה
חטמי

טלפון:

054-946-4885
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: אגם
אוחיון

טלפון:

050-767-3377
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה
ראש צוות: הרב חיים אלוש
שם: שחר
רביד

טלפון:

0586600970
ישראל (972+)
יציאה מ: קרית גת – רחבת המתנ”ס היכל עידית
נקבה